publikacje

Autoportret Przestrzenie troski nr 2/2021

Choć zagadnienia opieki i troski wydają się esencją architektury, która powstała, by chronić człowieka przed światem zewnętrznym, dopiero doświadczenie pandemii i widmo zbliżającej się katastrofy klimatycznej sprawiły, że na powrót znalazły się one w centrum debaty. W tym numerze przyglądamy się trosce w jej różnych wymiarach przestrzennych. 

„Czy wzmocnione pandemią zainteresowanie troską i opieką jako nowymi fundamentami funkcjonowania ludzkich społeczeństw zwiastuje realną zmianę? (…) na przestrzeni dekad w rzeczywistości architektonicznej pustym frazesem stawało się pojęcie zrównoważonego rozwoju. Teraz pytamy architektki i architektów, (…) jak na poważnie uprawiać ten zawód w trosce o ludzi i świat”.

Nowy numer do kupienia w sklepie internetowym MIK-u.

Okładka z figurami geometrycznymi