publikacje

Autoportret. Nowa nadzieja
nr 1/2020

Prace nad Nową nadzieją zaczynaliśmy w innej rzeczywistości, przed wybuchem pandemii COVID-19. Ostatnie zeszłoroczne wydanie naszego kwartalnika – Architektura a katastrofa klimatu, 2019, nr 4 (67) – wysyłaliśmy do druku przekonani, że nasz świat nie zatrzyma się dobrowolnie w pędzie nieuchronnie prowadzącym do zderzenia ze ścianą, niszczycielskimi skutkami rozchwiania przez ludzkość systemów podtrzymujących życie na Ziemi. Postanowiliśmy więc poszukać czegoś, co daje nadzieję: przestrzennych działań, strategii czy rozwiązań projektowych możliwych do zastosowania w warunkach wciąż obowiązującego – choć w ewidentny sposób destrukcyjnego dla klimatu – dyktatu ciągłego wzrostu gospodarczego. Uznaliśmy, że nadzieja jest konieczna, by stworzyć przestrzeń dla wyobraźni. Omawiane w tekstach zaproszonych przez nas autorek i autorów eksperymentalne propozycje projektowe testowane w niewielkiej skali bądź jedynie teoretyzowane mogą okazać się gotowymi do wdrożenia rozwiązaniami w pokryzysowej przyszłości. Niepokojąco zyskał na aktualności tytuł tekstu Elke Krasny i Angeliki Fitz Dlaczego terapia musi być intensywna – manifestu głoszącego, że tylko architektura i urbanistyka oparte na fundamencie troski i opieki, uznające współzależność gospodarki i ekosystemów, mogą przyczynić się do naprawy środowisk, w których żyją i będą żyć ludzie.

W numerze:

ARCHITEKTURA TROSKI | Joan C. Tronto
DLACZEGO TERAPIA MUSI BYĆ INTENSYWNA | Elke Krasny, Angelika Fitz
ARCHIFRUSTRACJE | Aleksander Krajewski
NIE-LUDZCY WARSZAWIACY | Aleksandra Kędziorek rozmawia z Małgorzatą Kuciewicz, Simonem de Iacobis i Natalią Budnik
PRZYRODNICZY KAPITAŁ MIAST | Dominika Dymek
SZTUKA PRZETRWANIA | Kasper Jakubowski
A CO GDYBY MIASTO BYŁO OCEANEM, A BUDYNKI STATKAMI? | Tim Ingold
NA MARTWEJ PLANECIE NIE MA MUZYKI | Zuzanna Kasperczyk
SIOSTRY RZEKI | Dorota Leśniak-Rychlak, Cecylia Malik
KULTURA PIERWSZEGO KONTAKTU | Karol Kurnicki, Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska
NOWY ZIELONY ŚWIAT | Adrian Krężlik
NARZĘDZIOWNIK NOWEJ ARCHITEKTURY | Maciej Siuda, Mateusz Frankowski
REGENERACJA | Katarzyna Szpicmacher
INFRASTUKTURA KRYZYSU | Kacper Kępiński

okładka magazynu autoportret z bardzo delikatną ilustracją zaburzonej z lewej strony dyfrakcji