publikacje

Autoportret. Narracje architektury dwudziestolecia
nr 3/2018

Trzeci w tym roku numer Autoportretu poświęcony narracjom architektury dwudziestolecia już wkrótce w dystrybucji. W najnowszym Autoportrecie staraliśmy się wyjść poza duszną dychotomię między mitologizacją dwudziestolecia i jego szkalowaniem. Nie chodziło nam o powielanie mitów o młodym, w zawrotnym tempie modernizującym się państwie, ani też przeciwnie o – czasem nie mniej jednostronną – demaskację dorobku jednego z najbardziej kontrowersyjnych okresów w dziejach Polski. Ciekawiło nas, jak miała się narracja narodowa, zdecydowanie polonocentryczna, do wszystkich mieszkańców tamtego kraju, jak konstruowano, także na poziomie symboliki, międzywojenną wspólnotę narodową, skąd czerpano wzory dla architektury, jakim językiem przemawiała architektoniczna awangarda, jakie były jej przesłanki ideologiczne  i ich odbiór. W tak ujętym obrazie II RP mniej widać spektakularnych osiągnięć, ale kto wie, czy nie więcej substancji?

W numerze:

  • Grzegorz Piątek i Jarosław Trybuś opowiadają o architektonicznych mitach, wizjach i realiach międzywojennej Warszawy
  • Michał Pszczółkowski przedstawia teoretyczną podbudowę architektury II RP – od koncepcji stylu narodowego, poprzez kreacje wizerunku silnego państwa, do ambitnych dążeń modernizacyjnych
  • David Crowley pokazuje jak przedstawiciele Szkoły Krakowskiej tworzyli narodową estetykę dla narodowego państwa
  • Olga Linkiewicz opowiada jak wyglądała – także przestrzenna  – polonizacja wschodnich obszarów II RP
  • Aneta Borowik opisuje propagandowy wymiar architektury modernistycznej na przedwojennym Górnym Śląsku
  • Jakub Woynarowski  prezentuje Stalową Wolę jako projekt estetyczny i polityczny
  • Artur Tanikowski pisze o modernizmach żydowskich architektów między Polską a Erec Israel
  • Marcin Jarząbek demitologizuje Luxtoprpedę
  • Joanna Kordjak sięga do tekstów II RP głoszących postulaty modernizacyjnych idei społecznych: emancypacji kobiet, podmiotowości dzieci, niwelowania nierówności ekonomicznych, ruchu spółdzielczego
  • Katarzyna Uchowicz i Aleksandra Kędziorek rozmawiają o tekstach i korespondencji jako narzędziu pracy i wymiany myśli polskiej awangardy architektonicznej.

Numer można zamówić w naszym sklepie online

okładka magazynu autoportret z czarno-białym zdjęciem wysokiej wieży z kręconymi schodami wokół