publikacje

Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

Raport przedstawia portret animacji i edukacji kulturowej w Polsce. Tekst podsumowuje pierwszy moduł badawczy zrealizowany w ramach projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Publikacja powstała na podstawie wyników pogłębionych analiz wniosków grantowych składanych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury” z 2012 roku, priorytet „Edukacja kulturalna”.

Rezultaty naszych badań zostaną zaprezentowane przez członków zespołu projektowego podczas NieKongresu Animatorów Kultury, który odbędzie się w 2014 roku w Warszawie.

W przyszłym roku powstanie raport końcowy zawierający wyniki wszystkich trzech modułów badawczych.