badania, raporty, rekomendacje

Badania, raporty i rekomendacje są realizowane na konkretne zamówienie. Zarówno ich zakres, jak i cena wymagają szczegółowych ustaleń, uwzględniających potrzebny czas i zaangażowanie specjalistów.

Debata społeczna na temat zagospodarowania przestrzeni publicznej
Koordynator: Anna Miodyńska
Odbiorcy: Jednostki Samorządu Terytorialnego
Cel:

  • Opracowanie raportu ukazującego oczekiwania społeczności lokalnej dotyczące projektowanej przestrzeni publicznej. Szczegóły na www.autoportret.pl/debaty

Przybliżony koszt: 2000-3000 zł

Opracowanie zasad ewaluacji projektu
Koordynator: Piotr Knaś
Odbiorcy: instytucje kultury, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, JST
Cele:

  • Przygotowanie koncepcji ewaluacji
  • Zasady realizacji projektu ewaluacyjnego
  • Zasady opracowania raportu ewaluacyjnego i jego upowszechniania

Przybliżony koszt: 1500 zł

Realizacja małego badania
Koordynator: Piotr Knaś
Odbiorcy: instytucje kultury, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, JST
Narzędzia:

  • Fokus
  • Ankieta
  • Wywiad pogłębiony

Efekt: raport i jego prezentacja
Przybliżony koszt: 2500 zł

Wizyta studyjna w celu opracowania rekomendacji zmian, wdrożenia programu
Koordynator: Piotr Knaś
Odbiorcy: instytucje kultury, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, JST
Narzędzie:

  • Badanie w formie obserwacji zakończone złożeniem raportu i jego prezentacją

Efekt: raport i jego prezentacja
Przybliżony koszt: 1500 zł