Oferta szkoleń

Kiedy: 21–22 listopada 2014 r., godz. 10.00–16.00
Gdzie: MIK, Kraków, ul. Karmelicka 27

Dwudniowy, bezpłatny warsztat poświęcony zdobyciu praktycznych umiejętności prowadzenia (facylitacji) spotkania polegającego na wymianie opinii przez jego uczestników i realizacji założonego celu.

Jak przeprowadzić spotkanie z odbiorcami naszej oferty, partnerami projektu czy zespołem pracowniczym? Dyskusja w klubie książki, debata mieszkańców, narada zespołu projektowego, wspólne ustalanie planu działania, rozmowa z odbiorcami na temat ich oczekiwań… Jest wiele okazji, aby wykorzystać metody i narzędzia pomocne w przeprowadzeniu spotkania, o którym powiemy potem, że osiągnęło swój cel.
Szkolenie, na które zapraszamy, odbędzie się w formule warsztatowej, co oznacza, że każde z proponowanych narzędzi nie tylko omówimy ale także przećwiczymy w grupie uczestników. W ciągu dwóch dni zdobędą oni, między innymi, umiejętność właściwego zadawania pytań, facylitowania dyskusji w grupie czy prowadzenia burzy mózgów.

Scenariusz warsztatów powstał z inspiracji projektu szkoleniowego „DOBRE SPOTKANIE: jak to zrobić?” realizowanego przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP dla Programu Rozwoju Bibliotek.

Szkolenie jest bezpłatne. Liczebność grupy warsztatowej: od 8 do 12 osób. Prosimy o zgłaszanie najwyżej 2 osób z jednej instytucji. Nie zapewniamy noclegów.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: szkolenia[at]mik.krakow.pl ([at]=@) do dnia 17 listopada 2014 r.

Warsztaty prowadzi:
Anna Miodyńska, Małopolski Instytut Kultury – trenerka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, mediatorka i animatorka społeczna. Współpracuje z programem Dom Kultury Plus i Programem Rozwoju Bibliotek.