ETR

Tekst łatwy do czytania i rozumienia

Podstawowe informacje 

MIK to skrót od pierwszych liter nazwy Małopolski Instytut Kultury.

W tym tekście używamy skrótu MIK.

Biuro MIK znajduje się przy ulicy 28 Lipca 1943, budynek 17c w Krakowie.

Budynek Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

Tak wygląda budynek MIK. 

Czym zajmuje się MIK?

W MIK zajmujemy się kulturą.

Bardzo ważne są dla nas trzy tematy.

Te tematy to: 

 • Region
 • Rozwój 
 • Refleksja

Poniżej znajdziesz dokładny opis tych trzech tematów.

Region to duży teren, który różni się czymś od innych terenów. 

Na przykład rosną w nim inne rośliny
albo w inny sposób buduje się domy.

Region, który nas interesuje, to Małopolska.
Chcemy, by dużo osób dobrze znało ten region.

Dlatego uczymy innych o Małopolsce.

Na przykład:

turyści na pieszej wycieczce
 • piszemy teksty o tym, gdzie warto pójść na spacer
 • pokazujemy w Internecie zdjęcia zabytków

  Zabytki to bardzo stare przedmioty albo budynki.
 • organizujemy spotkania z osobami, które opowiadają ciekawe historie związane z Małopolską

Drugi temat, którym się zajmujemy, to rozwój.

Słowo „rozwój” oznacza, że coś się zwiększa. 

Zwiększać może się na przykład czyjaś wiedza.

MIK pomaga różnym osobom zwiększać ich wiedzę. 

Żeby zwiększać wiedzę innych, MIK prowadzi dużo szkoleń.

Szkolenie to lekcja dla dorosłych.

Osoby siedzące przy stole

Na szkolenia przychodzą osoby, które pracują w muzeum, w teatrze lub w bibliotece.

W szkoleniach biorą też udział nauczyciele albo inne osoby, które prowadzą zajęcia dla dzieci.

Osoby prowadzące szkolenie mówią i pokazują, jak można robić różne rzeczy.

W trakcie szkoleń uczestnicy dużo rozmawiają.

Jeśli ktoś ma problem, inni uczestnicy dają mu dobre rady.

W ten sposób sobie pomagamy.

głowa z dymkiem symbolizującym myśl

Trzeci temat, którym się zajmujemy, to refleksja.

Refleksja to intensywne myślenie nad czymś. 

Myślimy na przykład o tym, dlaczego ludzie chodzą do muzeum.

Rozmawiamy z osobami, które pracują w muzeum. 

dłonie nad klawiaturą komputerową

Potem myślimy, co zrobić, żeby różne osoby czuły się w muzeum dobrze.


Zapisujemy nasze myśli i rozmowy.

osoba czytająca książkę


Inne osoby mogą to przeczytać i mieć nowe pomysły.

Chcesz z nami porozmawiać?

komputer podłączony do Internetu
rozmowa telefoniczna
 • Możesz do nas zadzwonić 
  Nasz numer to 12 422 18 84

 • Możesz napisać do nas SMS
  Nasz numer to 535 290 144

zegar, osoba wchodzi do budynku
 • Możesz do nas przyjść i spotkać się z nami
  Jesteśmy w biurze od poniedziałku do piątku
  Możemy się spotkać między godziną 8.00 a 16.00  Nasz adres:
  Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
  ul. 28 Lipca 1943, budynek nr 17c 
  Kraków

cztery rodzaje niepełnosprawności
Więcej informacji dla osób
z niepełnosprawnościami:

Link do deklaracji dostępnościSymbole: http://www.arasaac.org/ udostępnione na licencji CC (BY-NC-SA)