Dostosowujemy nasze działania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje.

Kontakt i dojazd

W sprawach ogólnych można się z nami skontaktować, pisząc na adres: instytut@mik.krakow.pl lub dzwoniąc pod numer: 12 422 18 44.

Formularz wniosku o zapewnienie dostępności: Formularz Google.

Koordynatorem dostępności w MIK-u jest Jakub Studziński. Można napisać do niego na adres: studzinski@mik.krakow.pl lub skontaktować się przez SMS pod numerem: +48 535 290 144.

Nasza siedziba znajduje się w parku Decjusza w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c, 32-233 Kraków. Można do nas dojechać autobusami linii 102, 134, 152, 192, 252 i 352. Najbliżej znajduje się przystanek linii 134 – Stara Wola. Autobusy pozostałych linii kursują częściej, jednak trzeba wysiąść na przystanku Sielanka, Park Decjusza lub Kasztanowa i podejść niecały kilometr.

Możesz poprosić, by ktoś z MIK-u wyszedł po Ciebie na przystanek – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez SMS.

W przypadku podróży taksówką lub własnym samochodem można się zatrzymać i zaparkować tuż przed budynkiem MIK-u. Ze względów konserwatorskich nie możemy właściwie oznaczyć miejsca parkingowego, ale jest ono przygotowane.

Budynek

Dostępność dla osób Głuchych oraz dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Nasz budynek jest zamknięty. Można do niego wejść po zadzwonieniu domofonem, który jest wyposażony w kamerę, dzięki której osoba w sekretariacie widzi wchodzących. Otwieranie drzwi sygnalizowane jest dźwiękiem oraz sygnałem świetlnym. Gdy zaświeci się lampka znajdująca się pod domofonem, można otworzyć drzwi.

Sekretariat znajduje się na drugim piętrze, po lewej stronie, w połowie korytarza.

W dostosowanej toalecie dostępnej – na parterze przy sali konferencyjnej – znajduje się sygnalizator świetlny systemu ostrzegania o pożarze.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Otoczenie budynku to park Decjusza. Wejście do budynku znajduje się powyżej poziomu drogi. Do wejścia po lewej stronie budynku prowadzą niewielkie schody (3 stopnie). Po prawej stronie znajduje się podjazd z barierkami.

Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się domofon. Sygnał dźwiękowy wskazuje na otwarty zamek drzwi.

Za drzwiami wejściowymi w odległości około 1 metra znajdują się drugie drzwi, wahadłowe. Są otwarte, wystarczy je pchnąć.

W holu po lewej stronie znajdują się schody w górę – na pierwsze i drugie piętro. Na ścianie lub na poręczy po prawej stronie znajdziesz tabliczki w alfabecie Braille’a z informacjami o położeniu.

W holu po prawej stronie znajdują się trzy schodki w dół, za którymi, gdy skierujemy się w lewo, znajduje się sala konferencyjna.

Przystosowana toaleta dostępna znajduje się po drugiej stronie sali konferencyjnej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu

Niestety budynek MIK-u nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Poruszanie się po budynku wymaga pomocy asystenta.

Do budynku prowadzi rampa wjazdowa po prawej stronie wejścia. Do sali konferencyjnej można się dostać przy użyciu rampy zjazdowej.

Przystosowana toaleta dostępna znajduje się na parterze za salą konferencyjną i jest przygotowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach.

Wydarzenia

Dostępność dla osób Głuchych oraz dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Wydarzenia organizowane przez MIK są dostępne dla osób Głuchych. W ofercie możesz znaleźć oprowadzania w Polskim Języku Migowym lub tłumaczone na PJM.

Organizowane przez nas konferencje również są na żywo tłumaczone na PJM i transmitowane w mediach społecznościowych.

Szczegółowe informacje na temat dostępności poszczególnych wydarzeń ogłaszane są wraz z informacją medialną o danym wydarzeniu.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Wydarzenia otwieramy dla osób z niepełnosprawnością wzroku. O formie dostępności informujemy szczegółowo przy okazji rezerwacji udziału.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu

Staramy się wybierać takie miejsca organizowanych przez nas wydarzeń, by jak najwięcej osób z niepełnosprawnością ruchu i poruszających się na wózkach mogła wziąć w nich udział. Informujemy o tym szczegółowo w materiałach promocyjnych.

Dostępność cyfrowa

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mik.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2003-04-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-09

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 17 grudnia 2020 (2020-12-17). Deklarację sporządzono na podstawie raportu przygotowanego w ramach umowy z zewnętrznym ekspertem (umowa nr. 78/D/2020), zaktualizowano jej treść 19 stycznia 2022.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Włodarski, adres poczty elektronicznej wlodarski@mik.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc lub wysyłając SMS na numer telefonu 533 310 438. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe siedziby Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

tel. 12 422 18 84SMS: +48 533 310 538
e-mail: instytut@mik.krakow.pl
ul. 28 Lipca 1943 17C,
30-233 Kraków

INFORMACJA DODATKOWA

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób z niepełnosprawnością wzroku, dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
  3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
  4. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  6. Staramy się, aby wszystkie zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.