Dostosowujemy nasze działania do potrzeb osób z różnorodnymi potrzebami.
Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje.

Data aktualizacji: 2024-03-04

W sprawach ogólnych można się z nami skontaktować, pisząc na adres: instytut@mik.krakow.pl lub dzwoniąc pod numer: 12 422 18 44.

Formularz wniosku o zapewnienie dostępności: Formularz Google.

Koordynatorem dostępności w MIK-u jest Jakub Studziński. Można napisać do niego na adres: studzinski@mik.krakow.pl lub skontaktować się z nim dzwoniąc czy wysyłając SMS na numer telefonu +48 535 290 144.

Nasza siedziba znajduje się w parku Decjusza w Krakowie, pod adresem: ul. 28 Lipca 1943 17C, 32-233 Kraków. Do nas możesz dojechać autobusem o numerach:

 • 102 (Krowodrza Górka-Bielany), 
 • 134 (Cracovia Stadion-ZOO), 
 • 152 (Czyżyny Dworzec-Cmentarz Olszanica), 
 • 192 (Dworzec Główny Wschód-Olszanica Bory lub Chełm), 
 • 352 (Kryspinów-Czyżyny Dworzec), 
 • 902 (jest to linia nocna: Dworzec Główny Wschód-Kraków Airport).

Można wsiąść i wysiąść na trzech przystankach:

 • Sielanka – 102, 134, 152, 192, 352 i 902 – do MIK-u około 800 metrów pieszo, wzdłuż ul. 28 Lipca 1943.
 • Park Decjusza – 102, 152, 192, 352 i 902 – do MIK-u około 1 km pieszo, przez park Decjusza.
 • Stara Wola – jest to przystanek najbliżej MIK-u, około 120 metrów pieszo – jeździ tutaj tylko jeden autobus o numerze 134.

W przypadku podróży taksówką, można się zatrzymać i wysiąść bezpośrednio przed budynkiem MIK-u. Natomiast w przypadku podróży samochodem należy zaparkować na parkingu górnym lub na parkingu dolnym. Oba parkingi są zlokalizowane przy willi Decjusza. Parking górny leży w odległości ok. 80 metrów pieszo od MIK-u, natomiast dolny w odległości ok. 50 metrów. 

Na terenie całego kompleksu zostało wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Znajduje się ono na parkingu górnym. Droga dojścia stąd do MIK-u jest dość stroma – jeśli masz potrzebę wsparcia, prosimy o kontakt z nami poprzez telefon, mail lub SMS. 

Posiadamy również białą linię naprowadzającą dla osób z niepełnosprawnością wzroku, która potencjalnie może ułatwić poruszanie się po kompleksie. Przed budynkiem MIK-u jest zainstalowana mapa tyflograficzna otoczenia.

Najbardziej optymalna trasa samochodowa do MIK-u prowadzi przez aleję Marszałka Ferdynanda Focha, ulicę Królowej Jadwigi, a następnie trzeba skręcić w ulicę 28 Lipca 1943.

Posiadamy w toalecie znajdującej się za salą konferencyjną na parterze różową skrzyneczkę, a w nim środki higieny osobistej oraz przewijak dla osoby z dzieckiem.

Nie mamy wydzielonej przestrzeni dla dzieci, ale staramy się, by takowa pojawiła się w najbliższym czasie.

Miejsce wyciszenia znajduje się na parterze, za salą konferencyjną w pokoju nr 008. Gdyby była potrzeba skorzystania z takiego miejsca, prosimy zgłosić tę potrzebę osobie pracującej w MIK.

MIK stosuje politykę równościową, więc każda osoba, która zawita się w naszych progach, będzie traktowana z szacunkiem i uśmiechem.

Budynek

Dostępność dla osób g/Głuchych oraz dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Nasz budynek jest zamknięty. Można do niego wejść po zadzwonieniu domofonem, który jest wyposażony w kamerę, dzięki której osoba w sekretariacie widzi wchodzących. Otwieranie drzwi sygnalizowane jest dźwiękiem oraz sygnałem świetlnym. Gdy zaświeci się lampka znajdująca się pod domofonem, można otworzyć drzwi.

Sekretariat znajduje się na drugim piętrze, po lewej stronie, w połowie korytarza.

W dostosowanej toalecie dostępnej – na parterze przy sali konferencyjnej – znajduje się sygnalizator świetlny systemu ostrzegania o pożarze.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Otoczenie budynku to park Decjusza. Wejście do budynku znajduje się powyżej poziomu drogi. Do wejścia po lewej stronie budynku prowadzą niewielkie schody (3 stopnie). Po prawej stronie znajduje się podjazd z barierkami.

Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się domofon. Sygnał dźwiękowy wskazuje na otwarty zamek drzwi.

Za drzwiami wejściowymi w odległości około 1 metra znajdują się drugie drzwi, wahadłowe. Są otwarte, wystarczy je pchnąć.

W holu po lewej stronie znajdują się schody w górę – na pierwsze i drugie piętro. Na ścianie lub na poręczy po prawej stronie znajdziesz tabliczki w alfabecie Braille’a z informacjami o położeniu.

W holu po prawej stronie znajdują się trzy schodki w dół, za którymi, gdy skierujemy się w lewo, znajduje się sala konferencyjna.

Przystosowana toaleta dostępna znajduje się po drugiej stronie sali konferencyjnej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu

Niestety budynek MIK-u nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Poruszanie się po budynku wymaga pomocy asystenta.

Do budynku prowadzi rampa wjazdowa po prawej stronie wejścia. Do sali konferencyjnej można się dostać przy użyciu rampy zjazdowej.

Przystosowana toaleta dostępna znajduje się na parterze za salą konferencyjną i jest przygotowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach.

Wydarzenia

Dostępność dla osób g/Głuchych oraz dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Wydarzenia organizowane przez MIK są dostępne dla osób g/Głuchych. W ofercie możesz znaleźć oprowadzania w polskim języku migowym lub tłumaczone na PJM.

Organizowane przez nas konferencje również są na żywo tłumaczone na PJM i transmitowane w mediach społecznościowych.

Szczegółowe informacje na temat dostępności poszczególnych wydarzeń ogłaszane są wraz z informacją medialną o danym wydarzeniu.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Wydarzenia otwieramy dla osób z niepełnosprawnością wzroku. O formie dostępności informujemy szczegółowo przy okazji rezerwacji udziału.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu

Staramy się wybierać takie miejsca organizowanych przez nas wydarzeń, by jak najwięcej osób z niepełnosprawnością ruchu i poruszających się na wózkach mogła wziąć w nich udział. Informujemy o tym szczegółowo w materiałach promocyjnych.

Dostępność cyfrowa

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mik.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2003-04-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-09

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-14.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wykonanej przez pracownika MIK.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jakub Studziński, adres poczty elektronicznej studzinski@mik.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc lub wysyłając SMS na numer telefonu 535 290 144. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wniosek można złożyć poprzez wypełnienie formularza Google – link (otwiera się w osobnym oknie).

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe siedziby Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie

tel. 12 422 18 84
kom./SMS: +48 535 290 144
e-mail: instytut@mik.krakow.pl
ul. 28 Lipca 1943 17C,
30-233 Kraków

INFORMACJA DODATKOWA

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób z niepełnosprawnością wzroku, dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
 3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom z niepełnosprawnością ruchu czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 4. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 6. Staramy się, aby wszystkie zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.