Zbiornik kultury

Zbiornik Kultury” to artystyczny projekt zapoczątkowany przez Małopolski Instytut Kultury. Wakacyjne galerie, miejsca licznych wystaw i innych wydarzeń, traktują sztukę współczesną jako jedną z form wypowiedzi regionu, zaś działania artystów jako znak zmian zachodzących w kulturze. Zbiornik stanowi platformę działań artystycznych, reprezentatywnych dla twórczych środowisk Krakowa.

Projekt powstał w wyniku współpracy MIK-u z grupą artystyczną Strupek i miał na celu umożliwienie prezentacji twórczości młodych artystów. Przez dwa lata przestrzenią działań Zbiornika było Zabłocie. Początkowo galeria zadomowiła się w klubie Fabryka, a następnie przeniosła się do siedziby dawnej fabryki kosmetyków Miraculum.

W 2012 roku Zbiornik opuścił Zabłocie i zaanektował dwa nowe miejsca: Przestrzeń Otwartą Bunkra Sztuki oraz klub Bomba. Organizatorami trzeciej edycji byli grupa artystyczna Spirala oraz grupa artystyczna Strupek we współpracy z Bunkrem Sztuki i Małopolskim Instytutem Kultury.

Czwarta edycja Zbiornika Kultury odbywać się będzie w Trójkącie Bermudzkim, rozpiętym pomiędzy trzema punktami na mapie Krakowa: Małopolskim Instytutem Kultury, Bunkrem Sztuki i Małopolskim Ogrodem Sztuki.