Region

Skansenova

Małopolskie skanseny – poznaj od nowa!

 

Unia Europejska

Projekt „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” to pierwszy tak kompleksowy i realizowany na tak dużą skalę projekt konserwacji zabytków drewnianych w naszym regionie. 

Wstecz Dalej

Zadanie zainicjowane w 2016 roku przez Województwo Małopolskie realizowane było wspólnie przez osiem instytucji partnerskich: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (partner wiodący projektu), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i zamek Lipowiec, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, Gminę Dobczyce oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Dzięki projektowi zabytki zgromadzone w małopolskich skansenach zostały gruntownie odnowione, zabezpieczone przed pożarami i klęskami żywiołowymi. Ponadto na terenach skansenów zamontowano monitoring, a w budynkach pojawiły się antywłamaniowe urządzenia. Obiekty przystosowano też do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie nowych ekspozycji i obiektów do zwiedzania. Ponadto poszerzono ofertę kulturalno-edukacyjną dla dzieci i dorosłych. W ramach projektu powstały wspólne materiały informacyjno-edukacyjne dla skansenów. W każdym z dziewięciu muzeów zwiedzający mogą otrzymać mapki-przewodniki z tematycznymi ścieżkami zwiedzania oraz folder „Zrób to sam”, gdzie zarówno dorośli, jak i dzieci znajdą specjalne zadania, których wykonanie przybliży historię danego miejsca. 

Dla skansenów objętych projektem powstała także strona internetowa wwww.skansenova.pl. To właśnie tu zainteresowani znajdą niezbędne informacje na temat obiektów. W wersji mobilnej strona zawiera dodatkowo interaktywną grę dla dzieci i dorosłych, która w formie zabawy pozwala odkrywać nieznane ciekawostki i tajemnice zaklęte w zabytkowych budynkach.

Efekty Projektu

Dzięki projektowi zmodernizowano 87 zabytków nieruchomych, 10 wystaw stałych oraz przystosowano obiekty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 81 obiektów zostało zabezpieczonych przed kradzieżą i zniszczeniem. W efekcie realizacji projektu wdrożony został nowoczesny program kulturalno-edukacyjny.

Wartość projektu

Całkowita wartość: 13 608 004,62 zł, w tym:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 9 119 674,31 zł.

Budżet JST i inne krajowe środki publiczne: 4 488 330,31 zł.

­­­­Informacje o podejrzeniu nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, dotyczących projektów finansowanych ze środków z Programu Infrastruktura i Środowisko, można zgłaszać do Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju poprzez e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl
lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:
www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

logotypy projektu (Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Region