Muzeobranie

Muzeobranie to nowatorska inicjatywa zapoczątkowana w 2004 roku, której głównym celem była promocja idei „muzeum otwartego”, czyli muzeum, które jest aktywnym centrum współczesnej kultury oraz partnerem dla lokalnej społeczności. Realizacji tego celu miała służyć całoroczna współpraca Małopolskiego Instytutu Kultury z regionalnymi muzeami, polegająca na wypracowywaniu innowacyjnych metod komunikacji z odbiorcami oraz wspólnym tworzeniu oferty edukacyjnej muzeów.

Kulminacją Muzeobrania był wrześniowy „Weekend muzealnych odkryć”, w czasie którego muzea stały się przestrzenią dla twórczego i aktywnego odbioru kultury. Ważną częścią programu była także całoroczna oferta edukacyjna pn. Muzeobranie dla szkół, w ramach której muzea organizowały gry muzealne, warsztaty tematyczne, zajęcia poświęcone kulturze, historii i technice, celem przybliżenia młodzieży dziedzictwa kulturowego Małopolski.

[flickrpress type=”photostream” api_key=”2b41099518917cb8ebb7eb0d056ac5b1″ account=”33122810@N02″ tags=”muzeobranie” view=”squares” count=”36″ random=”true” lightbox=”true”]