Maszynownia. Zasilanie kultury

„MASZYNOWNIA. Zasilanie kultury” to pilotażowa edycja długofalowego programu edukacji medialnej. Przeprowadzimy cykl zajęć teoretycznych i praktycznych dla młodych aktywistów kultury (zarządzanie treściami, technologie informatyczne, tworzenie przekazu medialnego, wdrażanie projektu, tworzenie usług). Dzięki temu będą oni mogli sprawniej i skuteczniej poruszać się w przestrzeni komunikacyjnej i medialnej, działając na rzecz otwartych obiegów kultury.

W programie warsztatów uwzględnimy oczekiwania i potrzeby organizacji/instytucji kultury, gotowych na podjęcie kooperacji z wykształconymi w projekcie „Maszynownia” młodymi aktywistami kultury. Materiały wypracowane w ramach warsztatów prowadzonych przez specjalistów i praktyków, zostaną udostępnione na wolnych licencjach na blogu projektu, dzięki czemu dostęp do nich uzyska szerokie grono zainteresowanych odbiorców, nie tylko bezpośredni beneficjenci. Materiały zostaną przystosowane do potrzeb osób niedowidzących i niesłyszących.