Małopolskie posiłki. Grunwald 1410-2010

Historyczne happeningi zorganizowane w nawiązaniu do wydarzeń z 1410 roku.

10 lipca 2010 roku wyruszył z Krakowa symboliczny tabor średniowieczny zmierzający na pola Grunwaldu z aprowizacją dla rycerstwa. Podróż orszaku z Krakowa, przez Warszawę (11 lipca), przybrała formę anonsowanego przez heroldów inscenizowanego wjazdu średniowiecznych wozów konnych w otoczeniu kupców, igrców, szczudlarzy i grajków. Orszakowi towarzyszyły spektakle i warsztaty edukacyjne prowadzone przez grupy pasjonatów, które pozwoliły dzieciom i dorosłym „zajrzeć pod podszewkę” średniowiecznego życia. Można też było skosztować produktów regionalnych i oczywiście krakowskich obwarzanków.

Organizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Małopolski Instytut Kultury.

[flickrpress type=”photostream” api_key=”2b41099518917cb8ebb7eb0d056ac5b1″ account=”33122810@N02″ tags=”grunwald” view=”squares” count=”36″ random=”true” lightbox=”true”]