Małopolska Wielu Kultur

Działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o różnorodności kulturowej i etnicznej regionu oraz inicjowanie dialogu z kulturą Innego. Skierowane są one przede wszystkim do środowisk szkolnych i pracowników samorządów terytorialnych. Do tej pory zrealizowano edycje poświęcone mniejszościom: romskiej, słowackiej, węgierskiej i łemkowskiej.

Działania podejmowane w ramach każdej edycji obejmują spotkania informacyjno- szkoleniowe dla nauczycieli i uczniów, przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz promocję dobrych inicjatyw związanych z życiem kulturalnym danej mniejszości.

Szkolenia prowadzone przez zespół „Małopolski Wielu Kultur” mogą być realizowane na zlecenie i dostosowane do potrzeb konkretnej szkoły lub klasy. Wszystkie materiały edukacyjne przygotowane do tej pory są dostępne na stronie MIK.

Jednym z efektów współpracy MIK z organizacjami pozarządowymi, było przyznanie Grand Prix Europa Nostra 2011, w kategorii „dziedzictwo kulturowe” Szymonowi Modrzejewskiemu, założycielowi Stowarzyszenia „Magurycz”, od lat działającemu na rzecz zachowania cmentarzy różnych wyznań w Europie Środkowej.

kontakt Kontakt: Joanna Nowostawska-Gyalókay

[flickrpress type=”photostream” api_key=”2b41099518917cb8ebb7eb0d056ac5b1″ account=”33122810@N02″ tags=”małopolska wielu kultur” view=”squares” count=”18″ random=”true” lightbox=”true”]