Kolędy pod hejnałem

„Kolędy pod hejnałem” to cykliczne wydarzenie, odbywające się w styczniu 2006r., ukazujące tradycję kolędniczą małopolskich wsi. W trakcie czterech styczniowych niedziel mieszkańcy Krakowa mieli niepowtarzalną okazję do spotkań z autentycznymi kolędnikami. Podczas kameralnego spotkania, odbywającego się na placu Mariackim, krakowianie i kolędnicy wspólnie śpiewali często dziś już zapomniane, staropolskie kolędy i pastorałki. Oprócz śpiewników uczestnicy spotkań otrzymali materiały edukacyjne pozwalające pogłębić wiedzę o polskich zwyczajach świątecznych.