Kolędy pod hejnałem

„Kolędy pod hejnałem” to cykliczne wydarzenie ukazujące tradycję kolędniczą małopolskich wsi. W styczniowe niedziele mieszkańcy Krakowa mieli niepowtarzalną okazję do spotkań z autentycznymi kolędnikami. Podczas kameralnego spotkania, odbywającego się na placu Mariackim, krakowianie i kolędnicy wspólnie śpiewali często dziś już zapomniane staropolskie kolędy i pastorałki. Oprócz śpiewników uczestnicy i uczestniczki spotkań otrzymywali materiały edukacyjne pozwalające pogłębić wiedzę o polskich zwyczajach świątecznych.

Odbyło się 5 edycji wydarzenia, w latach 2004–2008.