DIY. Tryb warunkowy

Kompleksowy program edukacyjny adresowany do początkujących animatorów społeczno-kulturowych, którzy żyją lub pracują na wsi i tam chcą działać. Animatorzy uzyskują wielopoziomowe wsparcie w zakresie wypracowywania modeli działań odpowiadających realnym społecznym wyzwaniom w ich środowiskach lokalnych. Wierzymy, że uda nam się wspierać praktyczne pomysły, wpisujące się w szersze wyobrażenia o małopolskiej wsi i sposobie jej urządzenia.