Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe

to projekt badawczy, którego celem jest opis procesu przemian w upowszechnianiu i odbiorze zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego w latach 2004–2014. Efektem projektu będą zawarte w raporcie końcowym wyniki badań oraz rekomendacje dla instytucji kultury, animatorów i twórców społecznych archiwów w zakresie upowszechniania dziedzictwa kulturowego w postaci cyfrowej.