Autoportret. Warsztaty

Program poświęcony edukacji przestrzennej dzieci i młodzieży, mający na celu:

  • rozwijanie w uczniach wrażliwość na otaczającą przestrzeń, co w przyszłości zaowocuje większą dbałością o jakość tej przestrzeni;
  • pogłębianie wiedzy na temat najbliższego krajobrazu kulturowego, zabytków i architektury regionalnej
  • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenie poprzez wprowadzenie elementów dydaktyki twórczości;
  • realizacja priorytety określone przez MEN w programie „Edukacja regionalna − dziedzictwo kulturowe w regionie”.

Program kierowany był do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów województwa małopolskiego i składał się z takich modułów jak szkolenia dla pedagogów, spotkania uczniów z architektami krajobrazu, opracowywanie projektów i letnie warsztaty.

W roku szkolnym 2008/2009 zrealizowana została druga edycja projektu „Oswoić przestrzeń”, która uzyskała patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009Podstawowym celem projektu była edukacja przestrzenna dzieci i młodzieży oraz przygotowanie nauczycieli do kontynuowania tej edukacji w ramach programów nauczycielskich lub autorskich oraz uwrażliwienie przyszłych architektów na sprawy partycypacji społecznej w procesach projektowych.
Projekt, począwszy od drugiej edycji objęty jest również patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.