Autoportret. Debaty

„Autoportret. Debaty” to działania, które mają na celu stworzenie skutecznych form komunikacji między mieszkańcami (chcącymi mieć wpływ na sposób zagospodarowania swojego otoczenia), władzami lokalnymi (odpowiedzialnymi za inwestycje) oraz architektami (autorami konkretnych projektów). W wyniku debat, organizowanych na zaproszenie władz samorządowych lub organizacji lokalnych, powstają raporty będące głosem mieszkańców w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

kontakt Kontakt: Anna Miodyńska

[flickrpress type=”sets” api_key=”2b41099518917cb8ebb7eb0d056ac5b1″ account=”33122810@N02″ sets=”Autoportret. Debaty – teren zielony przy osiedlu Lipska” view=”squares” count=”6″ lightbox=”true”]