Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice

Warsztaty z blogowania – projekt Raport dla Babic

W ramach projektu „Aspiracje i potrzeby kulturowe gimnazjalistów z Gminy Babice” zostały przeprowadzone warsztaty z blogowania i komunikacji w Internecie. Uczestniczyło w nich 12 gimnazjalistów. Partnerami M!K-u w tym projekcie są Gmina Babice i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach.
Warsztaty z blogowania - projekt Raport dla Babic
Warsztaty z blogowania - projekt Raport dla Babic