Powstanie podręcznik planowania strategicznego dla instytucji kultury

Małopolski Instytut Kultury otrzymał dofinansowanie na przygotowanie podręcznika planowania strategicznego dla instytucji kultury oraz zorganizowanie w Krakowie konferencji podsumowującej projekt „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości”.

Małopolski Instytut Kultury będzie partnerem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje projekt w ramach ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek. Fundacja otrzymała na ten cel dotację w wysokości ponad jednego miliona złotych z Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt „Biblioteki w społeczeństwie wiedzy – strategie dla przyszłości” skierowany jest do wszystkich wojewódzkich bibliotek w Polsce. Jego celem jest przygotowanie długofalowych strategii działania i rozwoju.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące moduły:

  • Cykl czterech trzydniowych warsztatów budowania strategii działania dla instytucji kultury – w warsztatach wezmą udział przedstawiciele wojewódzkich bibliotek publicznych, trzech regionalnych bibliotek z Norwegii, a także instytucji kluczowych we wdrażaniu wypracowanych strategii.
  • Wizyta studyjna w Norwegii – jej celem będzie zapoznanie przedstawicieli bibliotek wojewódzkich ze sposobami wdrażania strategii przez biblioteki norweskie. Podczas wizyt w bibliotekach i innych instytucjach kultury, spotkań z menedżerami tych miejsc oraz aktywnych zajęć uczestnicy poznają różne metody badania potrzeb użytkowników, tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej, promocji i ewaluacji działań etc.
  • Podręcznik planowania strategicznego dla instytucji kultury (moduł realizowany przez MIK); podręcznik będzie zawierał opis – krok po kroku – procesu tworzenia i wdrażania strategii rozwoju.
  • Konferencja podsumowująca projekt (moduł realizowany przez MIK), przeznaczona dla uczestników projektu, przedstawicieli najważniejszych instytucji kultury, władz centralnych i regionalnych oraz mediów, będzie okazją do zaprezentowania strategii wojewódzkich bibliotek publicznych oraz podręcznika planowania strategicznego.

Realizacja projektu zakończy się w czerwcu 2011 roku.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.