Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice

Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?

Raport „Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?” powstał z inicjatywy wójta gminy Babice, we współpracy z gimnazjami i innymi instytucjami, które pracują z młodzieżą: stowarzyszeniami, Gminnym Centrum Kultury i Sportu i klubami sportowymi. Jednym z celów polityki samorządu babickiego jest stworzenie nastoletnim obywatelom możliwości wielokierunkowego rozwoju: nie tylko poprzez system szkolny, ale i wszelkie zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne. Gimnazjaliści są ważną grupa jeżeli chodzi o przyszłość gminy: od ich kompetencji i relacji do rodzinnych stron będzie zależał rozwój społeczny gminy za kilka lat. Licealiści, uczniowie techników i szkół zawodowych oraz studenci uczą się już poza gminą i często myślą o przeprowadzce do większych miast. Gimnazjaliści są więc swoistą inwestycją władz samorządowych w przyszłość gminy.

Załączniki raportu