Aktualności

Jakie są ścieżki rozwoju kultury?

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie oraz Mazowiecki Instytut Kultury z Warszawy, zapraszają do udziału w badaniu ankietowym mającym na celu określenie kierunków rozwoju lokalnej kultury w Polsce. Badanie skierowane jest do wszystkich osób działających w obszarze kultury, sztuki oraz dziedzictwa, które współpracują z lokalnymi społecznościami, pracują w lokalnych instytucjach kultury, a także wykorzystują metody i narzędzia z zakresu animacji kultury.

Udział w badaniu to okazja do przedstawienia własnego stanowiska na temat istoty, wartości oraz wyzwań dotyczących działalności kulturalnej w lokalnym środowisku. Wyniki badania mają pomóc w zrozumieniu potrzeb i oczekiwań osób zaangażowanych w lokalną kulturę oraz w wypracowaniu skuteczniejszych i lepiej zorganizowanych działań w tym zakresie.

Ankieta, której wypełnienie zajmuje od 20 do 30 minut, dostępna jest pod poniższym linkiem:

Link do ankiety

Zachęcamy do udziału, wierząc, że każda dobra zmiana zaczyna się od wiedzy lokalnej oraz doświadczeń praktyków. Zespół badawczy w składzie: Beata Cyboran, Magdalena Różycka, Piotr Knaś i Wojtek Kowalik, zobowiązuje się do uważnego przeanalizowania każdej odpowiedzi i przygotowania szczegółowego podsumowania wyników.

Ankieta będzie aktywna do 10 lipca 2024 roku.