Aktualności

Razem na rzecz dostępności kultury

12 i 13 czerwca 2024 r. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” i w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie projektu OpenRegioCulture (ORC), którego celem jest zwiększenie dostępności kultury dla osób z różnymi potrzebami. Dziesięciu partnerów z dziewięciu europejskich krajów spotkało się, by zapoznać się z dobrymi praktykami związanymi z dostępnością dzięki programowi „Małopolska. Kultura Wrażliwa” realizowanym przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. 

W Unii Europejskiej 87 milionów osób cierpi na jakąś formę niepełnosprawności, co oznacza, że ma je prawie jedna szósta populacji UE. Korzystanie z dóbr kultury może być niełatwe, dlatego projekt OpenRegioCulture – współfinansowany przez program Interreg Europa ‒ ma na celu  znaleźć rozwiązania, które umożliwią osobom z różnymi potrzebami czerpanie z kultury na równych prawach z innymi. Zadaniem projektu jest również wymiana doświadczeń i praktycznych rozwiązań z zakresu dostępności kultury w perspektywie najbliższych czterech lat. Partnerzy współtworzą rekomendacje, dobre praktyki i wytyczne, mające na celu osiągnięcie znaczących zmian w politykach regionalnych pod kątem dostępności. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie:  https://www.interregeurope.eu/openregioculture.

Partnerzy: Województwo Małopolskie, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie (Polska), Maramures County Council (Rumunia), Hajdú-Bihar County Government (Węgry), Region of Sterea Ellada (Grecja), Collectivity of Corsica (Francja), Visit Zuid-Limburg (Niderlandy), Riga Planning Region (Łotwa), KulturRegion FrankfurtRheinMain public Ltd (Niemcy), KMOP – POLICY CENTER ASBL (Belgia).

Fotografie: M. Tuska-Mátrai, Hajdú-Bihar County Government, ORC 2024