Aktualności

Rusza II edycja Szkoły Edukatorów Kulturowych MIK

Podczas 76 godzin zajęć (10 dni) nauczysz się, jak:

 •  projektować działania edukacyjne w oparciu o potrzeby,
 •  prowadzić procesy grupowe oparte na szacunku, komunikacji bez przemocy i współpracy,
 •  określać swoją rolę w projektach z młodzieżą,
 •  stosować proste narzędzia projektowe ułatwiające pracę,
 •  dbać, by działania edukacyjne wzmacniały poczucie sprawczości, pozwalały uczyć się na błędach, poznawać siebie oraz dawały radość,
 •  zadbać o swój dobrostan i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu,
 •  budować partnerstwa z innymi edukatorami.

Jeśli masz doświadczenie w pracy z młodzieżą i chęć do działania oraz:

 • jesteś otwarty(-a) na zmianę, szukasz inspiracji, głębszej refleksji nad sensem działania i chcesz się rozwijać,
 • masz energię i odwagę w działaniu, 
 • bliska jest Ci praca oparta na wartościach takich jak: szacunek do  każdego człowieka, empatia, towarzyszenie, współdzielenie odpowiedzialności, różnorodność, inkluzywność,
 • zamierzasz w najbliższej przyszłości prowadzić projekty w duchu edukacji kulturowej,
 • działasz na terenie województwa małopolskiego, w instytucji lub organizacji działającej na rzecz młodzieży lub z młodzieżą,

to zapraszamy Cię do udziału w naszej  Szkole Edukatorów Kulturowych MIK. 

Zajęcia odbywać się będą w sali konferencyjnej Małopolskiego Instytutu Kultury przy ul. 28 Lipca 1943 17C w Krakowie. 

Udział w SEK jest bezpłatny. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu ani noclegów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • zwiększysz swoje kompetencje w pracy projektowej z młodzieżą,
 • dowiesz się, co jest istotą edukacji kulturowej w ujęciu MIK-u,
 • poznasz nowe narzędzia, techniki, podejścia do pracy w edukacji kulturowej,
 • rozwiniesz się w zakresie empatycznego, wrażliwego  towarzyszenia młodym ludziom w rozwoju,
 • zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje zawodowe (możliwość wzięcia udziału w procesie certyfikacyjnym),
 • poznasz nowych ludzi, tak samo jak Ty zaangażowanych w pracę na rzecz młodzieży.

Opinie uczestniczek I Edycji:

Zdecydowanie polecam. Ta jest przygoda spotkania z drugim człowiekiem i z konkretnymi umiejętnościami warsztatowymi. 

To są zajęcia, które absolutnie osoby, które pracują w kulturze czy są związane z taką działalnością artystyczną, powinni zaliczyć. Nawet jeśli nie chcą, to powinni, bo naprawdę da im to wiele nowych perspektyw i takiego otworzenia się na nowe.

To, w jaki sposób MIK podchodzi do edukacji kulturowej, edukowania dzieci i do współpracy z młodzieżą, jest mi bardzo bliskie. (…) To jest też powód, dla którego naprawdę potrzeba takich szkoleń, potrzeba takich spotkań. I uważam, że wszyscy faktycznie, którzy pracują z młodzieżą, z dzieciakami, powinni chociaż przez chwilę pomyśleć o takim właśnie podejściu partnerskim (…).

Jak będzie wyglądać rekrutacja? 

Rekrutacja prowadzona jest poprzez elektroniczny Formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia można nadsyłać od 1 lutego 2024 r. od godz. 12:00 do 15 lutego 2024 r. do końca dnia.

Prosimy o przemyślane decyzje, w szczególności o dokładne zapoznanie się z terminami poszczególnych zjazdów (Załącznik nr 1 w Regulaminie)! Przesłanie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w Szkole Edukatorów Kulturowych. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w SEK, zostaną o tym poinformowane osobnym mailem. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

O prowadzących

Maja Dobkowska – pedagożka, edukatorka, animatorka kultury i trenerka. Autorka programów edukacyjnych i rozwojowych, warsztatów. Pracuje z dorosłymi, z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi warsztaty, szkolenia i tutoringi,  eksploruje również obszary łączące rozwój kompetencji społecznych z teatrem, sztuką, literaturą. Zrealizowała kilkanaście spektakli teatralnych z dziećmi, w swojej pracy skupiając się przede wszystkim na terapeutycznym i społecznym działaniu technik dramowych. 

Anna Grajewska – edukatorka kulturowa i ekspertka ds. rozwoju społeczności. Pomaga instytucjom budować programy nastawione na rozwój ludzi poprzez kulturę. Wspiera w ewaluacji celów strategicznych oraz pojedynczych projektów. Przez lata tworzyła i prowadziła programu edukacyjne i animacyjne w Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum Etnograficznym w Krakowie. W ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015) badała historię polskiej edukacji muzealnej. Od 2020 roku pełni funkcję zastępczyni dyrektorki ds. komunikacji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie wspólnie z zespołem rozwija program nakierowany na obecność sztuki w szkole. Wierzy w powszechną edukację i potrzebę budowania międzysektorowych partnerstw.  

Łukasz Hajduk – certyfikowany trener i tutor, animator kultury. Jego zainteresowania mieszczą się w obszarze pedagogiki społecznej. Ważne miejsce zajmują także aktywizujące metody nauczania, w tym pedagogiki zabawy i grywalizacja. Pracuje warsztatowo z różnymi grupami – dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Wykładowca w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O edukacji kulturowej w MIK-u 

Dzięki pełnieniu roli operatora programu „Bardzo Młoda Kultura” w kilku edycjach oraz doświadczeniom  w międzynarodowych projektach, mogliśmy projektować i testować rozwiązania dla współpracy między sektorem kultury i edukacji.  Pracowaliśmy z nauczycielami, lokalnymi animatorami, edukatorami, twórcami, samorządowcami i trenerami. Mieliśmy okazję prowadzić działania, które rozwijały naszą teoretyczną wiedzę i wartości stojące za animacją i edukacją kulturową. Teraz chcemy podzielić się tą wiedzą z Tobą. Twój aktywny udział w spotkaniach warsztatowych pozwoli nam jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby edukatorów pracujących  z młodzieżą i udoskonalać naszą ofertę.