Aktualności

Przymiarki do Przymiarek

Zapraszamy serdecznie do lektury naszej najnowszej publikacji –  Przymiarek, dostępnych online na stronie internetowej MIK-u. To podsumowanie konsultacji, które odbyły się w ramach Forum Edukacji Kulturowej, a w ich trakcie wspólnie z edukatorami i edukatorkami pochylaliśmy się nad takimi zagadnieniami, jak: 1) zakładane rad młodzieżowych przy instytucjach kultury, 2) wdrażanie superwizji jako metody wspierania edukatorów i animatorów pracujących z młodzieżą, 3) wdrażanie standardów ochrony dzieci i młodzieży w instytucjach kultury.

Wszystkie te tematy były przedmiotem dyskusji w trakcie październikowego spotkania, organizowanego przez MIK-owy zespół Edukacji Kulturowej. Są to zarazem obszary, którym MIK chce się bliżej przyglądać w czasie nadchodzących 12 miesięcy. Już wkrótce rozpoczniemy pilotażowe działania. Warto zatem wiedzieć, co w trawie piszczy. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli się z nami podzielić swoimi obawami i zachwytami na Forum (było, uśredniając, tyleż jednych, co drugich) i zapraszamy do śledzenia naszej strony – będziemy informować na bieżąco o dalszych działaniach.