Aktualności

Da się dogadać! Komunikacja empatyczna w pracy z grupą młodzieżową

Kiedy: 30 czerwca, godz. 10.00-13.45
Gdzie: online na platformie Zoom

Ten warsztat jest dla Ciebie, jeśli jesteś edukatorką/edukatorem lub animatorką/animatorem kultury pracującym z grupami młodzieżowymi, dla którego ważne jest współdziałanie w atmosferze współpracy,  dialog w sytuacji napięć i przekształcanie konfliktów w porozumienie.

Poznając konkretne narzędzia Nonviolent Communication (Porozumienia bez przemocy) dowiesz się jak wyrażać swoje potrzeby i uczucia, a także jak rozumieć i odczytywać potrzeby innych, bez względu na formę w jakiej zostały wyrażone. Poćwiczysz sposób komunikowania się z drugim człowiekiem oparty na empatii i szacunku.

Uczestnictwo w warsztacie może zainspirować Cię do rozwoju umiejętności dotyczących: 

  • udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej zwłaszcza w trudnych sytuacjach,
  • empatycznego słuchania i reagowania z empatią na komunikaty uczestników grupy, 
  • formułowania próśb w taki sposób, aby były zrozumiałe i możliwe do spełnienia,
  • wspierania siebie i innych w budowaniu atmosfery współpracy poprzez wyrażanie uznania.

Prowadząca: Izabela Szczepaniak-Wiecha

Trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W pracy z ludźmi interesuje ją obszar rozwoju umiejętności interpersonalnych. Wspiera osoby i zespoły w kryzysie. Dba o usłyszenie się osób będących w sytuacji konfliktu i wypracowanie porozumienia korzystnego dla obydwu stron. Ważne jest dla niej promowanie komunikacji opartej na empatii i szacunku, kontakcie z własnymi potrzebami i w dialogu z potrzebami drugiej strony. 

Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, treningi interpersonalne i grupy rozwojowe oraz szkolenia dla firm, instytucji i organizacji pozarządowych. Obszary jej specjalizacji trenerskiej to: umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji i współpracy w zespole, rozwój kompetencji trenerskich i facylitacyjnych. 

Towarzyszy także osobom we wprowadzaniu zmian w ich życie osobiste i zawodowe poprzez spotkania indywidualne. 

Zapisy poprzez formularz 

Udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania prześlemy w osobnym mailu.

Warsztat realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2023–2025 realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, a finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.