Zaproszenia

Szkoła Edukatorów Kulturowych MIK

dla osób pracujących z młodzieżą (nauczycieli, instruktorów, animatorów, pedagogów)

Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkole Edukatorów Kulturowych MIK.

Podczas 64 godzin zajęć (8 dni) nauczysz się, jak:

  • projektować działania edukacyjne w oparciu o potrzeby,
  • prowadzić procesy grupowe oparte na radości i ciekawości świata,
  • określać swoją rolę w projektach z młodzieżą
  • zadbać o swój dobrostan i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Jeśli masz doświadczenie w pracy z młodzieżą i chęć do działania oraz:

– jesteś otwarty(-a) na zmianę, szukasz inspiracji, głębszej refleksji nad sensem działania i chcesz się rozwijać,

– masz energię i odwagę w działaniu, 

– bliska jest Ci praca oparta na wartościach takich, jak: szacunek do  każdego człowieka, empatia, towarzyszenie, współdzielenie odpowiedzialności, różnorodność, inkluzywność,

– zamierzasz w najbliższej przyszłości prowadzić projekty w duchu edukacji kulturowej,

– działasz na terenie województwa małopolskiego, w instytucji lub organizacji działającej na rzecz młodzieży lub z młodzieżą,

to zapraszamy Cię do udziału w naszej  Szkole Edukatorów Kulturowych MIK. 

Zajęcia odbywać się będą w sali konferencyjnej Małopolskiego Instytutu Kultury przy ul. 28 Lipca 1943 17C w Krakowie. 

Udział w SEK jest bezpłatny. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu ani noclegów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • zwiększysz swoje kompetencje w pracy projektowej z młodzieżą,
  • dowiesz się, co jest istotą edukacji kulturowej w ujęciu MIK-u,
  • poznasz nowe narzędzia, techniki, podejścia do pracy w edukacji kulturowej,
  • rozwiniesz się w zakresie empatycznego, wrażliwego  towarzyszenia młodym ludziom w rozwoju,
  • zdobędziesz dodatkowe kwalifikacje zawodowe (możliwość wzięcia udziału w procesie certyfikacyjnym),
  • poznasz nowych ludzi, tak samo jak Ty zaangażowanych w pracę na rzecz młodzieży.

Jak będzie wyglądać rekrutacja? 

Rekrutacja prowadzona jest poprzez elektroniczny Formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia można nadsyłać od 15 marca 2023 r. od godz. 12:00 do 31 marca 2023 r. do końca dnia.

Prosimy o przemyślane decyzje, w szczególności o dokładne zapoznanie się z terminami poszczególnych zjazdów

Przesłanie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w SEK. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w SEK, zostaną o tym poinformowane osobnym mailem. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

O prowadzących:

Maja Dobkowska

Pedagożka, edukatorka, animatorka kultury i trenerka. Autorka programów edukacyjnych i rozwojowych, warsztatów. Pracuje z dorosłymi, z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi warsztaty, szkolenia i tutoringi,  eksploruje również obszary łączące rozwój kompetencji społecznych z teatrem, sztuką, literaturą. Zrealizowała kilkanaście spektakli teatralnych z dziećmi, w swojej pracy skupiając się przede wszystkim na terapeutycznym i społecznym działaniu technik dramowych. 

Anna Grajewska

Edukatorka kulturowa i ekspertka ds. rozwoju społeczności. Pomaga instytucjom budować programy nastawione na rozwój ludzi poprzez kulturę. Wspiera w ewaluacji celów strategicznych oraz pojedynczych projektów. Przez lata tworzyła i prowadziła programu edukacyjne i animacyjne w Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum Etnograficznym w Krakowie. W ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015) badała historię polskiej edukacji muzealnej. Od 2020 roku pełni funkcję zastępczyni dyrektorki ds. komunikacji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie wspólnie z zespołem rozwija program nakierowany na obecność sztuki w szkole. Wierzy w powszechną edukację i potrzebę budowania międzysektorowych partnerstw.  

Łukasz Hajduk

Certyfikowany trener i tutor, animator kultury. Jego zainteresowania mieszczą się w obszarze pedagogiki społecznej. Ważne miejsce zajmują także aktywizujące metody nauczania, w tym pedagogiki zabawy i grywalizacja. Pracuje warsztatowo z różnymi grupami – dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Wykładowca w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Monika Kiwak

Pedagożka, performerka. Praktyki somatyczne i improwizatorskie kieruje głównie do dzieci i rodzin. Z dorosłymi pracuje w obszarze czucia ciała oraz improwizacji solowych. Stypendystka Art Stations Foundation, Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Performers House. 

Tomasz Włodarski

Zastępca dyrektorki Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Pracował dla jednostki samorządu terytorialnego w hrabstwie Cambridgeshire.  W Polsce współorganizował i prowadził organizację pozarządową oferującą pomoc prawną w interesie publicznym, kwestiach społeczeństwa obywatelskiego i środowiska naturalnego. W MIK-u wspiera współpracę międzynarodową, edukację kulturową i projekty dostępnościowe, w tym współtworzy regionalny projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa”. 

O edukacji kulturowej w MIK-u 

Dzięki pełnieniu roli operatora programu Bardzo Młoda Kultura” w jego poprzednich edycjach  oraz doświadczeniom  w międzynarodowych projektach, mogliśmy projektować i testować rozwiązania dla współpracy między sektorem kultury i edukacji.  Pracowaliśmy z nauczycielami, lokalnymi animatorami, edukatorami, twórcami, samorządowcami i trenerami.  Mieliśmy okazję prowadzić działania, które rozwijały naszą teoretyczną wiedzę i wartości stojące za animacją i edukacją kulturową. Teraz chcemy podzielić się tą wiedzą z Tobą. Ponieważ jest to pierwsza edycja kursu w takiej formie, będziemy też ciekawi Twoich wrażeń i spostrzeżeń. Twój aktywny udział w spotkaniach warsztatowych pozwoli nam jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby edukatorów pracujących  z młodzieżą i udoskonalać naszą ofertę.