Aktualności

Nowy numer „Autoportretu”

Modernizm w ogólności, a w architekturze w szczególności, jest konceptem związanym ze światem Zachodu. Międzynarodowe studia postkolonialne gruntownie przeanalizowały związki pomiędzy oświeceniowym projektem nowoczesności i praktyką kolonializmu. W tym numerze „Autoportretu” podejmujemy się analizy uwikłań modernizmu w struktury władzy i dominacji, przyglądamy się także pozaeuropejskim realizacjom modernistycznych architektów.

Czy musiało dojść do pełnoskalowej wojny w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej, żeby we współczesnej świadomości części Europejczyków, głównie tych ze Wschodu, uprawomocniła się myśl, że putinowska Rosja od dziesięcioleci działa w militarystycznej logice kolonialnego petroimperium? Bolesne otrzeźwienie dotyczy także naszej redakcji: gdyby Putin 24 lutego 2022 roku nie rozpoczął kolejnej fazy wojny w Ukrainie, w tym numerze „Autoportretu” z pewnością nie znalazłoby się tak wiele tekstów analizujących rolę Rosji jako brutalnego kolonizatora.

Spis treści:

Możecie mnie zniszczyć | JEWGIENIJA GUBKINA

Autoportret badaczki w rosyjskiej skórze | DARIA BOCZARNIKOWA

Od Kultury Trzy do Kultury Z. (Meta)nowoczesna architektura rosyjskiego faszyzmu państwowego | MICHAŁ MURAWSKI

Zamiast jurty – standardowy domek! Syberyjskie miasto i kolonializm | KINGA NĘDZA-SIKONIOWSKA

Tamowanie rozwoju. Postkolonialne modernizacje | ROZMOWA Z LENĄ REKHWIASZWILI

Maszyny elektromagnetyczne | ŁUKASZ DĄBROWIECKI

Droga do nowoczesności | JYOTI HOSAGRAHAR

Bezkrytyczni moderniści | SHARON ROTBARD

Zamiast wydm. Opowieści i kontropowieści nowoczesnego świata | ROZMOWA Z SHARONEM ROTBARDEM

Francuskie klimaty – blokowiska i postkolonializm | DOROTA JĘDRUCH

Komfort, przemoc, troska. Dekolonizacja architektury tropikalnej w Blidzie, rok 1956 | HANNAH LE ROUX

Ìrókò. Jak nazywają się drzewa otaczające tropikalną architekturę? | HANNAH LE ROUX

Plantacje, place (budowy) i poletka. W cieniu tropikalnego modernizmu | BARTOSZ WÓJCIK

Kup teraz