Aktualności

Mig dla MIK rozstrzygnięty!

W maju, w ramach projektu “Małopolska. Kultura wrażliwa”, ogłosiliśmy wyjątkowy konkurs: chcieliśmy, by MIK miał swój własny, oryginalny znak w języku migowym. I mamy to!

11 czerwca komisja konkursowa po długiej dyskusji wybrała znak migowy określający Małopolski Instytut Kultury w Krakowie (MIK). Do konkursu wpłynęło 11 zgłoszeń (trzy z nich niestety nie spełniały warunków regulaminowych). Zwyciężczynią została Edyta Kozub (jej znak migowy).

Zaproponowany przez Edytę znak składa się z litery M (jak Małopolski), kropki, która w naszym logotypie znajduje się pod literą „I”, oraz znaku określającego kulturę. W PJM słowo „kultura” migane jest na wysokości głowy i zostało ono przeniesione na kropkę z naszego logotypu.

Jury doceniło atrakcyjność, czytelność i konkretność zaprezentowanego znaku, co jednak najważniejsze  – znak nie jest trudny do zamigania! 

[Tekst alternatywny do ilustracji: Dwie dłonie złożone w geście tworzącym znak migowy Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Jedna z dłoni otwarta ze złączonymi palcami i z kciukiem do góry jest nieruchoma. Druga dłoń zwinięta w kształt litery “o” styka się z nią opuszkami palców, by po chwili dynamicznie poruszyć się w górę rozpościerając palce].

Bardzo się cieszymy, że mamy swój znak w PJM (nie trzeba już literować nazwy MIK 😊) Wg. zasad znakotwórstwa, znak ten będzie już przypisany do MIKu na stałe.

W skład komisji konkursowej:

1. Joanna Łacheta – przewodnicząca Komisji konkursowej. Lingwistka polskiego języka migowego (PJM) na Uniwersytecie Warszawskim, pedagożka w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie, ściśle współpracuje z Zarządem Głównym Polskiego Związku Głuchych, tłumaczka PJM;

2. Adrianna Gdula – członkini Komisji konkursowej. Kulturoznawczyni, badaczka Kultury Głuchych, lektorka i tłumaczka PJM;

3. Olga Błaszczyńska – członkini Komisji konkursowej. Adiunktka Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, pomysłodawczyni Konkursu na znak migowy dla Muzeum Etnograficznego w Krakowie Zamigaj dla MEK”;

4. Iwona Oziębłowska-Ptasznik – członkini Komisji konkursowej. Przedstawicielka Polskiego Związku Głuchych Oddział Małopolski.