Aktualności

„Sztos było!”

W realizację XXIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego „W ruchu” zaangażowanych było 48 osób – wolontariuszy i wolontariuszek, działających w punktach informacyjnych w obiektach udostępnionych do zwiedzania. Bez wątpienia tegoroczną edycję możemy uznać za udaną również pod względem wolontariatu.

Aby jednak mieć pełny obraz sytuacji, zapytaliśmy wolontariuszy i wolontariuszki o ich wrażenia i refleksje. W ten sposób dowiedzieliśmy się, co sprawiało im największą satysfakcję, a co denerwowało podczas udziału w wolontariacie; czy nauczyli(-ły) się czegoś nowego lub dowiedzieli/dowiedziały się czegoś o sobie, a także jakie motywacje skłoniły ich/je do zaangażowania się w wolontariat. Odpowiedzi z ankiet zebraliśmy w formie krótkiego podsumowania.

Udział wolontariuszy i wolontariuszek w XXIII Małopolskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego: 11-12 września, trasa małopolska - 28 wolontariuszek i wolontariuszy. 18-19 września, trasa krakowska - 26 wolontariuszek i wolontariuszy. Łącznie 48 (40 kobiet, 8 mężczyzn). 42 osoby po raz pierwszy wzięły udział w wydarzeniu.