Aktualności

Raport: Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury

Polecamy publikację Ewy Korzeniowskiej i Grzegorza Ptaszka. Kompetencje cyfrowe są dziś niezbędne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Szczególnie wyraźnie odczuliśmy to w minionym roku. Jak poradziły sobie instytucje kultury? Jakie mają widoki na przyszłość?

Autorzy zastanawiają się, jak należy dziś rozumieć pojęcie kompetencji cyfrowych, omawiają ich miejsce w instytucjach kultury różnego typu oraz wskazują przykłady ciekawych działań z ostatnich miesięcy. To przyczynek do dyskusji o nieuniknionych przemianach, które jednak mogą pozostawać w zgodzie ze specyfiką poszczególnych instytucji.

Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury

Edukacja medialna i cyfrowa nastawiona na kształtowanie określonych kompetencji cyfrowych może okazać się nie tyle pomocna, co niezbędna.