Aktualności

Wypełnij ankietę!

Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, nie jest łatwa – w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 Małopolska zmaga się ze skutkami społecznymi i gospodarczymi podejmowanych kroków. 

Obszar kultury, podobnie jak inne obszary życia społeczno-gospodarczego, jest bardzo mocno dotknięty tą sytuacją – działalność kulturalna jest znacząco ograniczona, z dnia na dzień zniknęła możliwość realizacji projektów, programów, wydarzeń, festiwali, zajęć, wystaw, koncertów itp.

Bardzo trudno jest cokolwiek zaplanować, kolejne przedsięwzięcia trzeba zapobiegawczo odwoływać i przesuwać. Równocześnie podejmowane są różne inicjatywy, pojawiają się pomysły, jak można działać w tym trudnym czasie, oraz pytania o potrzeby i oczekiwania w obszarze kultury. 

W związku z tym chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy przy ocenie skali strat i problemów, z którymi muszą się zmierzyć podmioty sektora kultury i sektora kreatywnego w Małopolsce. 

Zebrane dane wykorzystamy w raporcie, który udostępnimy wszystkim zainteresowanym osobom, ekspertom i decydentom. Informacje z raportu wykorzystamy również jako MIK w pracach nad programem działań w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej w 2020 roku.

Prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety (nie powinno to zająć więcej niż 15 minut), która posłuży nam do projektowania programu wsparcia dla instytucji kultury i sektora kreatywnego w tym trudnym czasie. Prosimy o przekazanie ankiety kolejnym osobom i podmiotom, których ta sprawa dotyczy. 

Jeśli działasz w Krakowie, wypełnij analogiczną ankietę przygotowaną przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury. 

Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.