Aktualności

Dbamy o siebie i o kulturę

W tym roku stworzyliśmy nową strategię rozwoju MIK-u, opartą na trzech słowach: REGION, ROZWÓJ, REFLEKSJA. To podstawowe pola naszej działalności, jej filary.
Dziś, w tym wyjątkowym i nietypowym czasie widzimy, że KultuRRRa! to nie tylko REGION, ROZWÓJ i REFLEKSJA, to również ROZSĄDEK, RELACJE i RÓWNOWAGA.

Na zagrożenie i panikę chcemy odpowiedzieć rozsądkiem, na izolację relacjami, a na chaos – równowagą. Co to oznacza w praktyce?

Z rozsądkiem podchodzimy do wszelkich informacji ze świata i działamy z rozwagą. Stosujemy się do wszystkich zaleceń #zostańwdomu. Przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo. Staramy się jednak nie panikować. 

Odwołaliśmy wszystkie nasze publiczne wydarzenia. Pracujemy zdalnie, co nie zawsze jest łatwe. Niektórym z nas izolacja bardzo dokucza. Choć staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne narzędzia do pracy online, to nowe technologie nie zawsze chcą z nami współpracować. Szczególnie trudno jest rodzicom, którzy godzą pracę w domu z opieką nad dziećmi. Staramy się jednak być w ciągłym kontakcie, wspierać się wzajemnie, dzielić się pomysłami na rozwiązywanie różnych trudności. Po prostu #dbamyosiebie i nasze relacje.

Szybko zmieniające się warunki, coraz to nowe informacje i zadania powodują, że chwilami w naszą pracę wkrada się chaos. Jednego dnia chcemy przenosić wszystkie nasze działania do sieci, a za kilka dni mamy już dość online’u i zadajemy sobie pytanie: po co nam to wszystko? Szukamy więc równowagi. Między tym, co ważne i pilne, a tym, co potrzebne i nie zawsze oczywiste. 

Niebawem pokażemy wam lub napiszemy więcej o tym, jak dbamy o siebie i o kulturę w tym szczególnym czasie.

A jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej o 3xR, przeczytajcie nasz raport.