Aktualności

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie Global Curiosity

Kiedy: 22-24 maja 2020 (Wielka Brytania); 6-7 lipca 2020 (Polska lub Grecja); 5-6 lutego 2021 (Polska lub Grecja)

Zgłoszenia do: 27 marca 2020

Wspólnie z organizacjami partnerskimi: Curious Minds z Wielkiej Brytanii oraz Hellenic Theatre/Drama & Education Network (TENet-Gr) z Grecji rozpoczynamy międzynarodowy projekt pod nazwą Global Curiosity. Jego celem jest wymiana praktyk między organizacjami i osobami działającymi na rzecz wzmacniania udziału młodzieży w procesach demokratycznych.

Podczas trzech sesji warsztatowych będziemy poznawać metody edukacji obywatelskiej i globalnej prowadzonej w Polsce, Grecji i Wielkiej Brytanii, a także skupimy się na  sposobach wykorzystania różnych dziedzin sztuki do rozwijania krytycznego myślenia, empatii, kreatywności i – do rozbudzania ciekawości jako podstawowego mechanizmu poznawania świata.

Do udziału w projekcie zapraszamy praktyczki i praktyków edukacji pozaformalnej pracujących z młodzieżą w wieku 14-25 lat. Zależy nam, by wiedza i doświadczenie wniesione przez każdą z uczestniczących w projekcie osób mogły posłużyć do wypracowania wspólnych, wartych upowszechniania zasad angażowania młodzieży w życie społeczne. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do osób gotowych podzielić się własnymi, sprawdzonymi w praktyce metodami pracy oraz poszukujących nowych perspektyw i kontekstów pomocnych w rozwijaniu działań skierowanych do młodzieży.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyzję o zakwalifikowaniu do projektu przekażemy zainteresowanym osobom indywidualnie do 3 kwietnia 2020 roku.

Informacje o planowanych działaniach oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej lidera projektu: https://curiousminds.org.uk/global-curiosity-eoi-callout/.

Dodatkowych informacji udziela:

Elżbieta Kaproń; +48 12 422 18 84 w. 35; kapron@mik.krakow.pl

Projekt Global Curiosity otrzymał dofinansowanie z programu Erasmus+. Partnerami w projekcie są organizacje: Curious Minds z Wielkiej Brytanii – lider projektu oraz Hellenic Theatre/Drama & Education Network (TENet-Gr) z Grecji.