Aktualności

„Potencjał dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech”

15 października 2019 r. Fundacja Genshagen i Narodowe Centrum Kultury będą gośćmi w Instytucie Goethego w Krakowie, gdzie odbędzie się prezentacja wydanej przez obie instytucje książki „Potencjał dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech”.

Prezentację otworzy krótki wykład na temat podobieństw i różnic w systemach i strukturach oraz o aktualnych wyzwaniach wobec edukacji kulturalnej w obu krajach. Po wystąpieniu odbędzie się dyskusja w rozszerzonym gronie z udziałem publiczności.

W nowej polsko-niemieckiej publikacji „Potencjał dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech” wydawcy, Fundacja Genshagen i Narodowe Centrum Kultury prezentują aktualne trendy w edukacji kulturalnej po obu stronach Odry. Publikacja zawiera pierwszy w kontekście polsko-niemieckiego sąsiedztwa zbiór tekstów i analiz o edukacji kulturalnej. Ukazała się w języku niemieckim w wydawnictwie B&S Siebenhaar Verlag, a w języku polskim w wydawnictwie własnym Narodowego Centrum Kultury. Redakcja zaprosiła polskich i niemieckich autorów – praktyków edukacji kulturalnej, przedstawicieli instytucji wspierających i naukowców zajmujących się tym tematem – do spojrzenia na edukację kulturalną z ich perspektywy. Autorki i autorzy przybliżają czytelnikom szerokie spektrum tematów z zakresu edukacji kulturalnej w obu krajach.

W publikacji zaprezentowane są liczne przedsięwzięcia, w ramach których spotykają się przedstawiciele różnych pokoleń, omawiane są projekty łączące działania społeczne i państwowe oraz różne inicjatywy z zakresu edukacji kulturalnej, które kształtują życie kulturalne i społeczne oraz mają wpływ na życie codzienne. Patrząc na różnorakie zmiany dokonujące się na polu edukacji kulturalnej w ostatnich latach, można zauważyć zarówno różnice i osobliwości, jak również podobieństwa pomiędzy inicjatywami podejmowanymi w Polsce i w Niemczech. Autorzy artykułów z różnych perspektyw ukazują działania i tendencje w edukacji kulturalnej. Intencją instytucji wydających publikację jest umożliwienie zainteresowanym osobom rozeznania w tym zakresie i inspirowanie do dalszych działań.

 

Polskie wydanie książki powstało dzięki środkom polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niemieckie wydanie książki zostało sfinansowane przez niemieckiego Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów oraz przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

Organizatorzy: Fundacja Genshagen, Narodowe Centrum Kultury, Goethe-Institut Krakau, Małopolski Instytut Kultury

Spotkanie będzie tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki. Zapraszamy 15 października 2019, godz. 18.00, Goethe-Institut, Rynek Główny 20.