Aktualności

Wolontariat Małopolskiego Instytutu Kultury #WMIK!, czyli do dzieła!

Celem wolontariatu w MIK-u jest stwarzanie młodym ludziom okazji do zdobywania różnych kompetencji przydatnych na rynku pracy, dlatego program wolontariatu nie może stać w miejscu – musi się zmieniać i oferować wolontariuszom nowe, rozwojowe formy działań dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości.

Ruszamy więc o krok dalej poza dotychczas znane w naszej instytucji zasady współpracy wolontariackiej i uruchamiamy nowy projekt, w ramach którego wolontariusze i wolontariuszki samodzielnie zaplanują i zrealizują wymyślone przez siebie wydarzenie. Pracownicy MIK nie będą już bezpośrednio koordynować pracy wolontariuszy ani delegować im zadań, lecz współtowarzyszyć w ich autorskim przedsięwzięciu, wspierać ich merytorycznie oraz dzielić się swoimi kompetencjami i narzędziami pracy. Reszta jest w rękach (i głowach) wolontariuszy. W ten sposób chcemy umożliwić wolontariuszom wykazanie się kreatywnością i przedsiębiorczością, a poprzez współpracę w grupie i wdrażanie myślenia projektowego uczyć komunikacji, rozwiązywania problemów i otwartości na nowe wyzwania.

Temat, który proponujemy, to upowszechnianie lokalnego dziedzictwa kulturowego wśród dzieci. Odkrywanie, kreowanie i eksperymentowanie – to wizja stylu pracy nad projektem.

Wszelkie inne szczegóły ustalą już samodzielnie wolontariusze i wolontariuszki, którzy dołączą do zespołu projektowego.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego porozmawiamy o pomyśle, zbierzemy wstępne deklaracje i ustalimy termin pierwszego zebrania zespołu roboczego.

 

Kiedy: środa 31 lipca 2019 godz. 15.00

Gdzie: siedziba MIK, ul. 28 Lipca 1943 17 c, Kraków

 

Spotkanie będzie miało charakter informacyjny, więc obecność nie obliguje do udziału w projekcie. Jednocześnie uprzedzamy, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego pierwszeństwo przy naborze będą mieć osoby, które uczestniczyły w spotkaniu.

Na wszelkie pytania dotyczące projektu odpowiada Iza Bryzik – koordynatorka wolontariatu (bryzik@mik.krakow.pl).

 

Dołącz WMIK!