Aktualności

Drugie spotkanie Partnerstwa na rzecz Edukacji Kulturowej w Małopolsce w Domu Kultury INSPIRO

W dniu 29 marca 2019 roku w Domu Kultury INSPIRO w Podłężu (gmina Niepołomice) odbyło się drugie spotkanie Partnerstwa na rzecz Edukacji Kulturowej w Małopolsce. Uczestniczyli w nim reprezentanci szkół, instytucji kultury i organizacji pozarządowych – animatorzy, edukatorzy i nauczyciele.

Celem Partnerstwa jest rozwój potencjału lokalnych instytucji kultury, szkół i organizacji społecznych oraz kompetencji kadr kultury, twórców, nauczycieli i liderów społecznych. Zależy nam na tym, aby edukacja kulturowa stała się polem do współpracy sektorów kultury i edukacji. Zamierzamy realizować wspólne projekty, a także prowadzić rzecznictwo na rzecz polityk publicznych uwzględniających edukację kulturową jako ważną przestrzeń działań w kulturze i edukacji. Partnerstwo w realizacji jego działań będą solidarnie wspierać Małopolski Instytut Kultury w Krakowie i Myślenickie Towarzystwo Kultury.

W najbliższym roku pracami grupy będą kierować Piotr Knaś z Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie oraz Natalia Nowacka z Myślenickiego Towarzystwa Kultury. Do partnerstwa przystąpiły nowe osoby – Beata Cyboran z Katedry Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Julia Kluzowicz z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawialiśmy o wspólnych projektach oraz wspólnych działaniach na rzecz powołania w przyszłości Małopolskiego Programu Edukacji Kulturowej. Serdecznie dziękujemy zespołowi Domu Kultury INSPIRO za wsparcie przy organizacji spotkania.