Aktualności

Festiwal Młodych Instrumentalistów 2019

Grafika udostępniona przez organizatora: Centrum Kultury Podgórza

Centrum Kultury Podgórza zaprasza do udziału w konkursie Młodych instrumentalistów i kameralistów.

Zgłoszenia do dnia 3 stycznia.

Festiwal ma formułę konkursową i jest skierowany do młodych instrumentalistów o specjalnościach: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, fortepian (instrument w wyposażeniu sali konkursu), klawesyn (instrument własny uczestnika), flet, obój, klarnet, fagot, trąbka, róg, puzon, tuba, saksofon, akordeon, instrumenty perkusyjne – oraz do zespołów kameralnych liczących 2–8 osób. Dopuszcza się grę na instrumentach pochodnych, będących niższymi lub wyższymi odmianami wymienionych instrumentów dętych. W zestawie instrumentów perkusyjnych co najmniej jeden instrument powinien być melodyczny.

Szczegóły na stronie.