Aktualności

Słowa do rzeczy. Kurs tworzenia tekstów według metodologii interpretacji dziedzictwa Interpret Europe

Muzea i skanseny stale się rozwijają, tworzone są nowe ekspozycje i wystawy, a multimedia odgrywają coraz większą rolę w prezentowaniu dziedzictwa, dlatego tak ważne jest wypracowanie nowych, kreatywnych metod jego interpretacji, które pozwolą sprostać wyzwaniom nowoczesności. Warto zatem zadbać o to, by pracownicy małopolskich muzeów rozwijali swoje kompetencje miękkie, do których z pewnością należy umiejętność tworzenia dobrych i ciekawych opisów eksponatów oraz wszelkich tekstów stanowiących pomost pomiędzy artefaktem i jego odbiorcą. Bo to właśnie te treści w dużej mierze decydują o jakości oferty i o tym, czy przekaz jest satysfakcjonujący dla zwiedzających.

W odpowiedzi na te potrzeby, w ramach projektu finansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, którego partnerem jest Małopolski Instytut Kultury, a liderem Czeski Instytut Interpretacji Dziedzictwa, w dniach 3‒10 grudnia 2018 roku organizowany jest w Brnie kurs trenerski dla przedstawicieli instytucji partnerskich, w którym wezmą udział dwie osoby z MIK-u, i po jego zakończeniu poprowadzą czterodniowy kurs pilotażowy dla 10 przedstawicieli muzeów z regionu. W ramach projektu zostaną także przetłumaczone (z języka angielskiego na polski) materiały szkoleniowe kursu. Podsumowaniem będzie spotkanie ewaluacyjne wszystkich partnerów, zorganizowane na Słowacji.

Cieszymy się, że będziemy mogli dzielić się wiedzą o tym, jak tworzyć dobre teksty ‒ już w przyszłym roku kurs zostanie włączony do stałej oferty szkoleniowej MIK-u.