Aktualności

Wizyta studyjna dyrektorów warszawskich domów kultury

W dniach 7‒9 listopada 2018 roku Małopolski Instytut Kultury w Krakowie gościł na wizycie studyjnej dyrektorów warszawskich domów oraz centrów kultury. Cieszymy się, że tak znamienici goście wybrali Kraków i Małopolskę jako miejsce inspiracji, dobrych praktyk i ciekawych rozwiązań, które mogą być przydatne w rozwoju animacji i edukacji kulturalnej w Warszawie.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach warszawskiego programu rozwoju domów kultury pn. Laboratorium Edukacji Kulturalnej, który jest częścią Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Dlaczego powstał ten program?

Celem programu szkoleniowego Laboratorium Edukacji Kulturalnej jest stworzenie warunków umożliwiających rozwój dzielnicowych domów kultury poprzez wdrożenie systemu warsztatów i spotkań szkoleniowych skierowanych do ich pracowników i otoczenia. Program ten został opracowany w odniesieniu do oczekiwań współczesnego społeczeństwa, w odpowiedzi na potrzeby sformułowane przez środowisko dzielnicowych domów kultury w ramach warsztatów konsultacyjnych. Uwzględniono także osiem barier negatywnie wpływających na realizację edukacji kulturalnej w Mieście Stołecznym Warszawie, wskazanych w Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej. Dla mieszkańców dzielnicy otwarty dom kultury powinien stać się miejscem kontaktu z kulturą, zapewniać możliwość rozwoju, transferu wiedzy, aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności dzielnicy i współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego, także poprzez wsparcie środowiska aktywistów i organizacji pozarządowych.

Gratulujemy Warszawie tego typu działań, a jednocześnie cieszymy się, że w Małopolsce i Krakowie mogliśmy pokazać i opowiedzieć o inicjatywach, które będą stanowić impuls do nowych, ciekawych przedsięwzięć w obszarze animacji i edukacji kulturalnej w Warszawie.

W ramach programu wizyty studyjnej odbyły się następujące spotkania i warsztaty:

  1. Spotkanie z Piotrem Kempfem, dyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej, oraz z Katarzyną Przyjemską-Grzesik (współpraca z instytucjami kultury, działalność programu Kraków w Zieleni, ogrody społeczne, partycypacja społeczna w mieście, polityka otwartości dla mieszkańców).
  2. Spotkanie z Robertem Piaskowskim, zastępcą dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego, oraz z Konradem Żwirskim z Działu Literackiego (Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie, działania literackie, przemiany polityki festiwalowej w Krakowie, edukacja artystyczna i kulturalna).
  3. Warsztaty z Maciejem Dąbrowskim i Beatą Kwiecińską z Domu Kultury INSPIRO w Podłężu oraz z Adamem Twardowskim, wiceburmistrzem Niepołomic (model społecznego domu kultury prowadzonego przez organizację pozarządową).
  4. Spotkanie z Bartoszem Szydłowskim, dyrektorem artystycznym Teatru Łaźnia Nowa, oraz z Magdaleną Gościniak z działu promocji teatru (działania lokalne teatru, Bulwar[t] Sztuki, dyskusje zaangażowane politycznie w sztuce).
  5. Spotkanie z Małgorzatą Hajto, kierownik artystyczną ARTzony (dom kultury jako otwarta strefa dla działań artystycznych i społecznych).
  6. Warsztaty na temat metod i narzędzi zarządzania strategicznego – prowadzone przez Annę Miodyńską oraz Piotra Knasia w Małopolskim Instytucie Kultury.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie programu wizyty studyjnej bardzo dziękujemy za pomoc.

 

Wstecz Dalej