Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu w Olsztynie

24 października 2018 roku w Olsztynie odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie z ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu. Było to już czternaste miasto wojewódzkie, do którego dotarli przedstawiciele MIK ze szkoleniami dotyczącymi tej gry.

Na szkolenie, tak jak zawsze, zostali zaproszeni nauczyciele, pracownicy biur karier uczelni wyższych, doradcy zawodowi z urzędów pracy i ochotniczych hufców pracy oraz trenerzy biznesu. Pomimo małej, kameralnej grupy liczącej 17 osób rozgrywka, która była częścią szkolenia, przebiegła bardzo dynamicznie i z dużą dawką emocji. Po rozgrywce odbyła się bardzo ciekawa dyskusja, w czasie której uczestnicy opowiadali o emocjach, jakie towarzyszyły im przed, po i w trakcie rozgrywki, a także wspólnie zastanawiali się, jakie umiejętności można przetrenować, grając w grę i jaką wiedzę ekonomiczną zdobyć. Z emocji towarzyszących rozgrywce uczestnicy często wymieniali strach przed niezrozumieniem zasad gry, stres związany z presją czasu i koniecznością szybkiego podejmowania decyzji, zwłaszcza w końcowej fazie rozgrywki, radość ze zwycięstwa lub korzystnych losowań kart wypraw handlowych, czasami złość po nieudanych losowaniach lub niekorzystnych transakcjach i ogromne poczucie presji rywalizacji. Wśród kompetencji, które można rozwijać podczas rozgrywki, wymieniane były umiejętność negocjacji, komunikacji z własnym wspólnikiem oraz graczami z innych spółek, szybkiego liczenia w głowie, tworzenia biznesplanu i myślenia strategicznego. Natomiast jako zjawiska ekonomiczne, które można w trakcie gry zaobserwować, uczestnicy wymieniali podaż, popyt, kształtowanie się cen na rynku oraz ryzyko ekonomiczne.

Dzięki dużej otwartości oraz zaangażowaniu uczestników szkolenie przebiegło w bardzo pozytywnej atmosferze, a gra się spodobała. Już niedługo zaprosimy Państwa na kolejne z tej serii szkoleń – prosimy o uważne śledzenie naszej strony internetowej.