Aktualności

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Przedsiębiorcy i patrioci – gra inspirowana historią w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2018. Zapraszamy!
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie i Koło Naukowe Zachowań Organizacyjnych „Idea” przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zapraszają do udziału w grze historyczno-ekonomicznej prezentującej przedsiębiorców, którzy nie tylko przyczynili się do powstania przemysłu naftowego i jego rozwoju, ale również działali na rzecz odzyskania niepodległości w okresie zaborów. Ich postawa pokazuje, że patriotyczny wysiłek to nie tylko walka zbrojna, ale też praca organiczna.

Niektórzy przedsiębiorcy naftowi byli za młodu powstańcami. Wojciech Biechoński, który brał udział w powstaniu styczniowym, został później naftowcem, bankowcem i burmistrzem Gorlic. Inny pionier przemysłu naftowego, książę Stanisław Jabłonowski, działający jako naftowiec w Siarach, uczestniczył w powstaniu listopadowym. Bohaterowie powstań i przedsiębiorczości niejednokrotnie stawali się liderami pracy organicznej ‒ społecznikami albo samorządowcami ‒ a swoje działania na rzecz dobra publicznego finansowali z własnych dochodów.

Kim byli i jak działały ich kopalnie naftowe?
Dowiesz się tego podczas gry Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota

Informacje praktyczne:
Kiedy: wtorek, 13.11.2018
Czas i miejsce:

Więcej o Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości tutaj.