Aktualności

Grób Twój w odległej gdzieś krainie…Artysta na polu chwały

Grafika udostępniona przez organizatora: Muzeum Gorlice

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zaprasza na wystawę w 100-lecie zakończenia I wojny światowej-,,Grób Twój w odległej gdzieś krainie…Artysta na polu chwały”.

9 listopada (piątek), godz. 18.00

Wystawa opowiada o losach artystów-żołnierzy w czasie działań wojennych. Ich życiorysy układały się trojako: wcieleni do armii austriackiej ginęli w czasie walk, pracowali na tyłach frontu dla ośrodka propagandy wojennej Kriegspressequuartier w Wiedniu, bądź delegowani byli do Oddziałów Grobów Wojennych – Kriegsgräbeabteilungen, porządkujących pola bitew i wznoszących cmentarze wojenne. Jednym z takich oddziałów był krakowski Kriegsgräberabteilung, kierowany przez majora Rudolfa Brocha.

Szczegóły na stronie.