Aktualności

MIĘDZYNARODOWE KONSEKWENCJE BITWY GORLICKIEJ W 1915 R.

Grafika udostępniona przez organizatora: Muzeum Gorlice

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zaprasza na wykład prof. dr hab. Mieczysława Ryby „Międzynarodowe konsekwencje Bitwy Gorlickiej w 1915 r.”

2 listopada (piątek), godz. 18.00, Dwór Karwacjanów.

Prof. dr hab. Mieczysław Ryba – historyk, nauczyciel akademicki, członek Kolegium IPN, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. W 1994 r. ukończył studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pisząc pracę u Ryszarda Bendera pt. „Myśl społecznopolityczna Stanisława Grabskiego w okresie międzywojennym”. W 1998 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Habilitował się w 2008 r. Pracuje na stanowisku kierownika Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX w. Instytutu Historii KUL oraz jako wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest publicystą m.in. Radia Maryja i Telewizji Trwam (audycja „Myśląc Ojczyzna”), „Naszego Dziennika” i „Myśli.pl”. Współpracuje z Instytutem Edukacji Narodowej, od 2005 pełni funkcję redaktora naczelnego „Zeszytów Społecznych KIK”. W 2007 r. z ramienia Ligi Polskich Rodzin został powołany w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. W 2016 r. został powołany w skład Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

Szczegóły na stronie.