Aktualności

Krakowskie kolokwium: Dwudziestolecie Niepodległej – stracone szanse czy nadmierne oczekiwania?

Grafika udostępniona przez organizatora: MHK w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na debatę: Dwudziestolecie Niepodległej – stracone szanse czy nadmierne oczekiwania?

16 października (wtorek), godz. 18.00

Odbudowa państwa polskiego w 1918 roku po przeszło stuletniej niewoli była procesem długotrwałym i żmudnym. II Rzeczpospolita powstawała na obszarach
w znacznej części zniszczonych podczas wojny trwającej dłużej niż w innych państwach europejskich. Ziemie polskie i życie społeczne wymagały ujednolicenia, likwidacji podziałów powstałych wskutek przynależności do trzech państw zaborczych różniących się od siebie politycznie i gospodarczo. Proces ten dotyczył również sfery mentalnej – mieszkańcy Polski musieli się nauczyć traktować państwo i jego władze jak własne i uświadomić sobie obowiązki spoczywające na nich jako obywatelach Rzeczypospolitej.

Szczegóły na stronie.