Aktualności

Wyróżnienie w Lodołamaczach 2018

Niezwykle miło nam poinformować, że Małopolski Instytut Kultury w Krakowie znalazł się pośród laureatów regionalnej XIII edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2018. Gala Finałowa dla czterech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i lubelskiego odbyła się w Rzeszowie. Nagrody przyznano w ośmiu kategoriach. I miejsce i statuetka Lodołamacz 2018 w kategorii „Instytucja”, trafiła do rąk zastępcy dyrektora Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie – Tomasza Włodarskiego, będącego jednocześnie koordynatorem projektu Małopolska. Kultura wrażliwa. Więcej informacji można znaleźć na stronie konkursu Lodołamacze.

Cieszymy się bardzo, że nasze działania na rzecz zwiększania dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami zostały dostrzeżone i nagrodzone. Jury konkursu doceniło formułę projektu, który angażuje środowiska osób z niepełnosprawnościami i opiera się na mocnej współpracy miedzy różnymi podmiotami. Dlatego też chcielibyśmy bardzo podziękować wspierającym nas organizacjom pozarządowym: Fundacji Kultury Bez Barier, Fundacji Siódmy Zmysł, Fundacji Między Uszami, Fundacji Szansa dla Niewidomych, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego oraz koordynatorom dostępności w instytucjach kultury. Ten „Lodołamcz” to nasza wspólna nagroda!

Fot. Latawiec fotografia; www.lodolamacze.info.pl