Aktualności

Odbiorcy Kultury: Obcokrajowcy – turyści zagraniczni, migranci

Grafika udostępniona przez organizatora: Brama Poznania ICHOT

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT zaprasza do udziału w seminarium  w Bramie Poznania „Odbiorcy Kultury: Obcokrajowcy – turyści zagraniczni, migranci”.

8 listopada (czwartek), godz. 10.00

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu „Odbiorcy instytucji kultury”, które tym razem dotyczyć będzie dwóch bardzo różnych grup. Turyści zagraniczni przybywają do instytucji kultury i przestrzeni dziedzictwa w swoim czasie wolnym, poszukując nowych doświadczeń o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym, czy też estetycznym. Dysponują budżetem swobodnego wyboru, dzięki któremu mogą zaspakajać swoje potrzeby turystyczne. Dla instytucji kultury są pożądanymi zwiedzającymi w chociażby takich kategoriach jak przełamywanie stereotypów, frekwencja, przychód, rozpoznawalność czy też internacjonalizacja. Z kolei migranci stosunkowo rzadko z własnej inicjatywy przekraczają progi polskich obiektów kulturalnych, koncentrując się, co absolutnie nie powinno dziwić, na zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Szczegóły na stronie.