Aktualności

„Duchem silni, czynami wielcy” – skauting polski 1910–1921

Grafika udostępniona przez organizatora: MHK w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na wernisaż wystawy: „Duchem silni, czynami wielcy” – skauting polski 1910–1921.

10 sierpnia (piątek), godz. 12.00

Wystawa „Duchem silni, czynami wielcy” – skauting polski 1910–1921 została podzielona na dwie części. Pierwsza, prezentowana w piwnicach skrzydła zachodniego Pałacu Krzysztofory, opowiada o początkach powstawania ruchu skautowego na ziemiach polskich. Uzupełniona jest również o wybrane, najcenniejsze obiekty z Kolekcji Harcerskiej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Druga część, usytuowana na placu Szczepańskim, opowiada o historii walki o niepodległość naszego kraju, w której czynny udział brali harcerze. Ta odsłona wystawy przedstawia także projekt przyszłego Muzeum Ruchu Harcerskiego, które ma mieć swoją siedzibę w Forcie 52a Jugowice – popularnie zwanego Łapianką, oraz historię samego fortu.

Szczegóły na stronie.