Bez kategorii

Gra Oil City w Nowym Sączu – zapraszamy do udziału w Małopolskim Festiwalu Innowacji

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, wydawca gry Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota, zaprasza 6 czerwca 2018 r. do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu na rozgrywkę poprzedzoną wprowadzeniem historycznym. Tegoroczna edycja festiwalu poświęcona jest innowacjom społecznym. Dlatego grę poprzedzi prezentacja dwóch wybitnych przedstawicieli przemysłu naftowego w Galicji: Ignacego Łukasiewicza oraz Stanisława Szczepanowskiego. Ich działalność nie ograniczała się do wdrażania innowacji technicznych, ale była również związana z poszukiwaniem rozwiązań służącym pracownikom i społecznościom lokalnym.

Innowatorzy w przemyśle naftowym: Ignacy Łukasiewicz i Stanisław Szczepanowski

Już w XIX wieku na terenie Galicji (dzisiejsze województwa małopolskie, podkarpackie, a także Ukrainy) działali przedsiębiorcy, którzy nie tylko wywierali wpływ na postęp technologii wydobywczych, ale też poprawiali warunki życia mieszkańców Galicji. Byli to słynny naftowiec Ignacy Łukasiewicz i mniej znany dziś innowator Stanisław Szczepanowski.

Łukasiewicza można nazwać pionierem społecznej odpowiedzialności biznesu w przemyśle wydobywczym. Wprowadził robotnicze ubezpieczenia nazywane kasami brackimi, do których składki miał odprowadzać każdy pracownik. W jego kopalni w Bóbrce składka ubezpieczeniowa wynosiła 3 centy od każdego zarobionego przez robotnika złotego reńskiego. W razie wypadków, chorób lub śmierci robotnika rodzina otrzymywała z kasy brackiej wsparcie finansowe. Łukasiewicz organizował również tzw. kasy gminne udzielające robotnikom krótkoterminowych, nieoprocentowanych pożyczek. Łożył także na edukację dzieci robotników, zakładając kolejne szkoły i ochronki. Propagował i finansował sadzenie drzew owocowych wzdłuż dróg publicznych.

Natomiast Szczepanowski – drugi po „ojcu Ignacym” naftowiec – zasłynął nie tylko z nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania w swoich kopalniach najnowszych rozwiązań technicznych. Był on również działaczem społecznym i zwolennikiem pracy organicznej. Poszukiwał rozwiązań społeczno-gospodarczych, które służyłyby poprawie materialnych warunków życia w Galicji, tak by sprzyjały one – w dłuższej perspektywie – odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W swoim najsłynniejszym dziele, zatytułowanym Nędza Galicji w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego (Lwów 1888), zapisał 130 lat temu następujące słowa: „Niechaj Ci wszyscy, co są gotowi zginąć za Ojczyznę, nie giną, ale żyją i pracują, a przez życie w myśl naszego wieszcza stokroć więcej pożytku przyniosą, jak przez śmierć najbardziej bohaterską. Skupione siły i cel szlachetny stworzą też od razu i zaufanie do skuteczności własnej pracy i wiarę w możliwość wydźwignięcia się z obecnej toni, a ze zmienionym nastrojem duchowym ustąpią też ciasne szablony i błahe obawy, które teraz nasze życie publiczne krępują i nie dozwalają użycia nawet tych środków, które już dawno przez inne narody wypróbowane zostały”.

Opowieść o początkach przemysłu naftowego w Galicji oraz przedstawienie sylwetek Łukasiewicza i Szczepanowskiego poprzedzi rozgrywkę Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota. Gracze będą prowadzić spółki i organizować wydobycie oraz sprzedaż gazu i wosku ziemnego, jak również pozyskiwanie i destylację ropy naftowej.

Poniżej zamieszczamy informacje praktyczne: